Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-206

Algemene gegevens

Analytische datum: 01-10-1524

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "int Jaer xv.C ende xxv" (1525).

Type: Verpachting door de abt van Zonnebeke van de tiende van Poesele aan Karle de Beer en Jan Volpondt, voor 10 jaar

Beschrijving: Willem van Stelant, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij de tiende van de abdij in Poesele voor een termijn van 10 jaar verpachtte aan Karle de Beer en Jan Volpondt.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ic Willem van Stelant abdt ende heer van Zunnebeke kenne verhuert thebben ons thiende in posele dese achtervolghende personen karle de beer ende jan volpondt een termin van x jaren wanof deerst Jaerscare ende ougst vallen zal int Jaer xv.C ende xxv omme viij lb grote elc Jaere thende [...?] ende elc es borghe voor andere Jtem es waer dat Ic Willem voorseit ontfaen hebbe vanden voorseyden karle ende Jan de somme van xviiij lb grote ende dat vp de wulle[?] betalinghe vande iij laetste jaerscaren de welk verhueringhe ghedaen was den eersten dach van october int jaer xv.C ende xxiiij In kennesse van der waeriet zoe hebbe ic Willem van stelant abdt ende heere van zunnebeke dit ghehandt[?] [...?] in jaere ende daghe als bouen

By my Willem van Steelandt abdt ende heere van Zunnebeke