Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1797***

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-01-1644

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1644".

Type: Collatie van BRU-AGSB-Z-n1797** met het originele rentenboek

Beschrijving: A. Couureur, notaris, verklaart dat hij BRU-AGSB-Z-n1797** gecollationeerd heeft met het originele rentenboek van de kapelanij van het hospitaal te Roeselare, en dat de kopie daarmee overeenstemt.

Opmerking: Het origineel dateert van 06/1641, op 18/07/1641 werd het gehandtekend door de notaris (BRU-AGSB-Z-n1797), de kopie dateert van 16/01/1644 (BRU-AGSB-Z-n1797**), en de kopie werd gecollationeerd met het origineel op 25/01/1644 (BRU-AGSB-Z-n1797***).

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Depost dese Copie andermael ouersien ende ghecollationniert metten originelen rentebouck hier vooren breeder ghementionniert ende deze Copie van Copie daermede beuonden t'acorderen T'oorconden ten goede van schieruelde desen xxv.en Januarij 1644 Jn qualiteijt alsbouen

A. Couureur Not[arius] 1644