Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1889

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1522"; "Vp den xix.en dach van meije" (19/05/1522); "dissendaghes den xx.en Jn meije" (22/05/1522); "swondaghes den xxj.en Jn meije" (21/05/1522); "donderdaghes den xxij.en van meije" (22/05/1522); "swrijdaghes den xxiij.en Jn meije" (23/05/1522); "zaterdaghs den xxiiij.en Jn meije" (24/05/1522); "smaendaghes den xxvj.en van meije" (26/05/1522); "dissendaghes den xxvij.en van meije" (27/07/1522); "swondaghes den xxviij.en van meije" (28/05/1522); "zaterdaghes den xxvj.en Jn meije" (26/05/1522); "smaendaghes den ij.en van woedemaent" (02/06/1522); "dissendaghes den iij.en Jn woedemaent" (03/06/1522); "swondaghes den iiij.en Jn woedemaent" (04/06/1522); "donderdaghes den v.en Jn Woedemant" (05/06/1522); "svrijdaghes den vj.en Jn woedemaent" (06/06/1522); "zaterdaghes den vij.en Jn woedemaent" (07/06/1522); "donderdaghs den xij.en Jn woedemaent" (12/06/1522); "vrijdaghes en xiij.en Jn woedemaent" (13/06/1522); "Zaterdaghes den xiiij.en Jn woedemaent" (14/06/1522); "smaendaghes den xvj.en Jn woedemaent" (16/06/1522); "dissendaghes den xvij.en Jn woedemaent" (17/06/1522); "swondaghes den xviij.en Jn woedemaent" (18/06/1522); "vrijdaghs den xx.en Jn woedemaent" (20/06/1522); "zaterdaghes den xxj.en Jn woedemaent" (21/05/1522); "donderdaghes den iij.en Jn hoymaent" (03/07/1522); "vrijdaghes den iiij.en Jn hoijmaent" (04/07/1522); "zaterdaghes den v.en Jn hoymaent" (05/07/1522); "smaendaghes den vij.en Jn hoymaent" (07/07/1522); "dissendaghes den viij.en Jn hoymaent" (08/07/1522); "swondaghes" (09/07/1522); "den x.en Jn houmaent" (10/07/1522); "vrijdaghes den xj.en Jn hoymaent" (11/07/1522); "den xvij.en van october" (17/10/1522); "den xvj.en Jn maerte" (16/03/1522); "den xvij.en Jn maerte" (17/03/1522); "swondaghes den xviij.en Jn maerte" (18/03/1522); "donderdaghes den xix.en van maerte" (19/03/1522); "svrijdaghes den xx.en Jn maerte" (20/03/1522); "zaterdaghes den xxj.en Jn maerte" (21/03/1522); "smaendaghes den xxiij.en Jn maerte" (23/03/1522); "dissendaghes den xxiiij.en Jn maerte" (24/03/1522); "donderdaghes den xxvj.en Jn maerte" (26/03/1522); "vrijdaghes den xxvij.en Jn maerte" (27/03/1522); "zaterdaghes den xxviij.en Jn maerte" (28/03/1522); "smaendaghes den xxx.en Jn maerte" (30/03/1522); "dissendaghes den xxxj.en Jn maerte" (31/03/1522); "Jnt vorseijde jaer xvC ende xxij" (1522); "vanden vorseijden Jaere xxij" (1522); "vp tjaer xvC ende xxij" (1522); "vanden jaere xxj" (1521); "vanden Jare xvC xxij" (1522).

Type: Rekening van Jooris Claij en Pieter vander Eeke voor werken aan een dijk, 1522

Beschrijving: Rekening van de uitgaven van Jooris Claij en Pieter vander Eeke voor werken aan een dijk, uitgevoerd in het jaar 1522.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

1522

De refectierij vanden varsschen dijcken ghedaen bij piet[er] vand[er] eeke ende Jooris claij Anno xv.C xxijtich

test

Dit naervolghende es dat pieter vander eeke ende Joris Claij hebben betaelt annopende den varsschen dijcke vanden Jare xv.C ende twee ende twintich

Eerst

Vp den xix.en dach van meije ghedaen wercken beghonnende ter hemmebaelge ende waren de werclieden

Roel de bul - vij s meijn quarteel - vij s coren de bleckere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen vanden walle - vij s willem poulen - vij s adriaen hofen - vij s Jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s lij michiel van huere van eenen schepe - ij s Jtem van een vichtich ghen schouen omme tscip te verdecken - xx s

Somme van desen daghe v lib. xvij s

test

Jtem het dissendaghes den xx.en Jn meije ghewronck ten boomgaerdeken ende waren de werclieden

Roel de bul - vij s meijn quarteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s Jan wijdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s lij michiel van hueren van eenen schepe - ij s Somme van desen daghe iiij lb xvij s

Jtem het swondaghes den xxj.en Jn meije ghewroucht ter vate ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quarteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s Jan Wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[ilip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s lij michiel van hueren van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe v lib. xviij s

test

Jtem het donderdaghes den xxij.en van meije ghewroucht tieghe die van vijcoengie lant ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s donaes Rorijc       - vij s Roel de bul - vij s meijn quarteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s Jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s lij michiel van hueren van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe v lib. xviij s

Jtem het swrijdaghes den xxiij.en Jn meije ghewroucht ten blawen torre ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quarteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s Jan Wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s lij michiel van hueren van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe v lib. xviij s

test

Jtem het zaterdaghes den xxiiij.en Jn meije ghewroucht ten vrije van Rijssel straetken ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quarteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s Jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s lij michiel van huere van eene schepe - ij s

Somme van desen daghe v lib. xviij s

Jtem het smaendaghes den xxvj.en van meije ghewroucht tieghe victors vanden broucke lant ende ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quarteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s jan Wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s lij michiel van hueren van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe v lib xviij s

test

Jtem het dissendaghes den xxvij.en van meije ghewroucht tieghe Jan suerlens lant ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij meijn quarteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s lij michiel van de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe v lib. xviij s

Jtem het swondaghes den xxviij.en van meije ghewroucht te daneel cau/nijns ende waren de werclieden [doorstreept: Jacob loten - vij s] Donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quaerteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s jan Wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe v lb iiij s

test

Jtem het zaterdaghes den xxxj.en Jn meije ghewrouct te p[er]bome brigghe ende waren de werclieden

Roel de bul - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s Jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s broos claij van de poten te Repen anden dijc - vj s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe iiij lib. ix s

Jtem het smaendaghes den ij.en van woedemaent ghewroucht te dixmude ter hogher brigghe ende waren de werclieden

jacob loten - vij s donaes Rorijc - vij s meijn quaerteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s willem poulen - vij s jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s Jacob ghertre - vij s merghelen vanden couter - vij s Jacob claij - vij s karel bollaert - vij s cent claij - vij s Jan vanden boomgaerde - vij s Jtem van pillen ende pat houcten - xx s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe viij lib. xiij s

test

Jtem het dissendaghes den iij.en Jn woedemaent ghewroucht bezuder hogher brigghe ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s donaes Rorijc - vij s meijn quaerteel - vij s coren de blekere - vij s adriaen loten - vij s Jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s jacob ghertre - vij s merghelen vanden couter - vij s karel bollaert - vij s cent claij - vij s Jacob claij - vij s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe vj lib xij s

Jtem het swonsdaghes den iiij.en Jn woedemaent ghewroucht bezuuder olije muelne ende waren de werclieden

Jacob loten - ij s vj d Donaes Rorijc - ij s vj d meijn quaerteel - ij s vj d coren de blekere - ij s vj d adriaen loten - ij s vj d Jan wijdoot - ij s vj d Jan vanden berghe - ij s vj d lij michiel - ij s vj d pieter michiel - xviij d ph[elip]s van lichteruelde - ij s vj d omaer seppen - ij s vj d malen blome - ij s vj d adriaen vanden walle - ij s vj d pasen wijs - ij s vj d Jacob ghertre - ij s vj d mel vanden couter - ij s vj d karel bollaert - ij s vj d cent claij - ij s vj d Jacob claij - ij s vj d lij michiel voor de huere van eenen scheepe - ij s

Somme van desen daghe xviij s vj d

test

Jtem het donderdaghes den v.en Jn Woedemant ghewroucht tieghe pieter spranghen stede ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quaerteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s Jan Wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s mel vanden couter - vij s karel bollaert - vij s cent claij - vij s jacob claij - vij s maerten de stickere - vij s willem poulen - vij s Jan vanden boomgaerde - vij s louwijc vanden berghe - vij s lij michel voor zijn scip - ij s

Somme van desen daghe viij lb vij s

Jtem het svrijdaghes den vj.en Jn woedemaent ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quaerteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s Jan wijdoot - vij s jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijs - vij s merghelen vanden couter - vij s karel bollaert - vij s cent claij - vij s Jacob claij - vij s maerten de stickere - vij s willem poulen - vij s Jan vanden boomgaerde - vij s Jacob gheertre       - vij s Louwijc vanden berghe - vij s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe viij lib. xiiij s

test

Jtem het zaterdaghes den vij.en Jn woedemaent ghewroucht ter zeluer plaetse ende tieghe Roel. peijs stede ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quaerteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s Jan wijtdoet - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s malen blome - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s merghelen vanden couter - vij s karel bollaert - vij s cent claij - vij s Jacob claij - vij s maerten de stickere - vij s willem poulen - vij s Jan vanden boomgaerde - vij s Jacob gheertre - vij s louwijc vanden berghe - vij s lij michiel voor de heure van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe viij lib. xiiij s

Jtem het donderdaghs den xij.en Jn woedemaent ghewroucht benoorder bueterpot straete ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quaerteel - vij s coren de blekere - vij s agustijn de vijnc - vij s adriaen loten - vij s Jan wijtdoot - vij s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vij s omaer seppen - vij s adriaen vanden walle - vij s pasen wijts - vij s mel van couter - vij s karel bollaert - vij s cent claij - vij s Jacob claij - vij s maerten de stickere - vij s willem poulen - vij s Jan vanden boomgaerde - vij s Jacob ghertre - vij s xpristoffels [christoffels] bertoen - vij s louwijc vanden berghe - vij s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe viij lib. xiiij s

test

Jtem het vrijdaghes den xiij.en Jn woedemaent ghewroucht te Roelants annoots ende waren de werclieden

Jacob loten - iiij s vj d Donaes Rorijc - iiij s vj d Roel de bul - iiij s vj d meijn quaerteel - iiij s vj d coren de blekere - iij s agustijn de vijnc - iiij s vj d adriaen loten - iiij s vj d Jan wijdoot - iiij s vj d Jan vanden berghe - iiij s vj d lij michiel - iiij s vj d pieter michiel - ij s vj d ph[elip]s van lichteruelde - iiij s vj d omaer seppen - iiij s vj d adriaen vanden walle - iiij s vj d pasen wijts - iiij s vj d merghelen vanden couter - iiij s vj d karel bollaert - iiij s vj d cent claij - iiij s vj d Jacob claij iiij s vj d maerten de stickere - iiij s vj d jan vanden boomgaerde - iiij s vj d Jacob ghertre - iiij s vj d stoffels bartoen - iiij s vj d louwijc vanden berghe - iiij s vj d lij michiel voor de huere van eene schepe - ij s

Somme van desen daghe v lib. vj s vj d

Jtem het zaterdaghes den xiiij.en Jn woedemaent ghewroucht tieghen louwers spronckolf lant ende waren de werclieden

Jacob loten - ij s vj d meijn quaerteel - ij s vj d agustijn de vijnc - ij s vj d adriaen loten - ij s vj d Jan Wijdoot - ij s vj d jan vanden berghe - ij s vj d lij michiel - ij s vj d pieter michiel - xviij d felips van lichteruelde - ij s vj d omaer seppen - ij s vj d adriaen vanden walle - ij s vj d pasen wijts - ij s vj d mel vanden couter - ij s vj d karel bollaert - ij s vj d Jacob claij - ij s vj d maerten de stickere - ij s vj d Jan vanden boomgaerde - ij s vj d Jacob ghertre - ij s vj d willem poulen - ij s vj d

Somme van desen daghe xlvj s vj d

test

Jtem het smaendaghes den xvj.en Jn woedemaent ghewroucht ter knocke ende ter knocke muelne ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc - vij s Roel de bul - vij s meijn quaerteel - vj s coren de blekere - vj s agustijn de vijnc - vj s adriaen loten - vj s Jan wijdoot - vj s Jan vanden berghe - vj s lij michiel - vjj s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vj s omaer seppen - vj s adriaen vanden walle - vj s mel vanden couter - vj s karel bollaert - vj s cent claij - vj s jacob claij - vj s maertijn de stickere - vj s jan vanden boomgaerde vj s Jacob gheertre - vj s louwijc vanden berghe vj s malen blome - vj s willem poulen - vj s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe vij lib. viij s

Jtem het dissendaghes den xvij.en Jn woedemaent ghewroucht ter knocke ende van daer zuutwaert ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc - vij s meijn quaerteel - vj s coren de blekere - vj s agustijn de vijnc - vj s adriaen loten - vj s Jan wijdoot - vj s jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vj s omaer seppen - vj s adriaen vanden walle - vj s mel vanden coutere - vj s karel bollaert - vj s cent claij - vj s jacob claij - vj s maerten de stickere - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jacob ghertre - vj s louwijc vanden berghe - vj s willem poulen - vj s pasen wijts - vj s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe vij lib. ij s

test

Jtem het swondaghes den xviij.en Jn woedemaent ghewroucht ontrent p[er] boom brigghe ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc       - vij s meijn quaerteel - vj s coren de blekere - vj s agustijn de vijnc - vj s adriaen loten - vj s Jan wijdoot - vj s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vj s omaer seppen - vj s adriaen vanden walle - vj s mel vanden couter - vj s karel bollaert - vj s jacob claij - vj s maerten de stickere - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s louwijc vanden berghe - vj s willem poulen - vj s pasen wijts - vj s malen blome - vj s lij michiel voor de huere van eenen schepe - ij s

Somme van desen daghe vj lib. xvj s

Jtem het vrijdaghs den xx.en Jn woedemaent ghewroucht tieghe labijette van Rijssel stede ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s Donaes Rorijc - vij s meijn quaerteel - vj s coren de blekere - vj s agustijn de vijnc - vj s adriaen loten - vj s jan wijdoot - vj s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s ph[elip]s van lichteruelde - vj s omaer seppen - vj s adriaen vanden walle - vj s mel vanden couter - vj s karel bollaert - vj s jacob claij - vj s maerten stickere - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jacob gheertre       - vj s louwijc vanden berghe - vj s malen blome - vj s willem poulen - vj s stoffels bertoen - vj s pasen wijts - vj s

Somme van desen daghe vij lib. vj s

test

Jtem het zaterdaghes den xxj.en Jn woedemaent ghewroucht te Jan lippens dreue ende waren de werclieden

Donaes Rorijc - vij s meijn quarteel       - vj s coren de blekere - vj s agustijn de vijnc - vj s adriaen loten - vj s Jan wijdoot - vj s Jan vanden berghe - vij s lij michiel - vij s pieter michiel - iiij s felips van lichteruelde - vj s omaer seppen - vj s adriaen vanden walle - vj s mel vanden couter - vj s karel bollaert - vj s Jacob claij - vj s maerten de stickere - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jacob gheertre       - vj s malen blome - vj s stoffels bertoen - vj s pasen wijts - vj s willem poulen       - vj s

Jtem het donderdaghes den iij.en Jn hoymaent ghewroucht boosten ouerdraghe ende waren de werclieden

meijn quaerteel - vj s coren de blekere - vj s jan wijtdoot - vj s mel vanden couter - vj s jacob gheeker - vj s adriaen vanden walle - vj s omaer seppen - vj s malen blome - vj s meijn quaerteel van de poten te Repen anden dijc - vj s noch meijn quaerteel ende coren de blekere van de waghen slaghe te effenen bewesten ouerdraghe elc vj s comt - vij s

Somme van deser zijde iij lib. vj s

test

Jtem het vrijdaghes den iiij.en Jn hoijmaent ghewroucht tieghe Jacobs vander beke hofstede ende waren de werclieden

Meijn quaerteel - iiij s malen bouden - iij s Jan wijtdoot - vj s merghelen vanden couter - vj s Jacob gheertre       - vj s adriaen vanden walle - vj s omaer seppen - vj s malen blome - vj s agustijn de vijnc - vj s

Somme van desen daghe xlix s

Jtem het zaterdaghes den v.en Jn hoymaent ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Meijn quaerteel - iiij s coren de blekere - iiij s malen bouden - ij s vj d Jan vanden berghe - vj s omaer seppen - vj s willem seppen       - vj s malen blome - vj s Jacob gheeke - vj s adriaen vanden walle - vj s louke claij - vj s pieter claij - vj s

Somme van desen daghe lviij s vj d

test

Jtem het smaendaghes den vij.en Jn hoymaent ghewroucht tieghe Jans vanden berghe hofstede ende waren de werclieden

jacob loten - vij s meijn quaerteel - vj s coren de blekere - vj s omaer seppen - vj s willem seppen       - vj s malen blome - vj s felips van lichteruelde - vj s adriaen vanden walle - vj s Jacob ghertre - vj s merghelen vanden couter - vj s agustijn de vijnc - vj s

Somme van desen daghe iij lib. vij s

Jtem het dissendaghes den viij.en Jn hoymaent ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

jacob loten - vij s coren de blekere - vj s meijn quaerteel - vj s omaer seppen - vj s willem seppen       - vj s malen blome - vj s ph[elip]s van lichteruelde - vj s adriaen vanden walle - vj s Jacob gheertre       - vj s merghelen vanden couter - vj s agustijn de vijnc - vj s

Somme van desen daghe iij lib vij s

test

Jtem het swondaghes ghewroucht ter zeluen plaetse ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s meijn quarteel       - vj s coren de blekere - vj s omaer seppen - vj s willem seppen       - vj s malen blome - vj s ph[elip]s van lichteruelde - vj s adriaen vanden walle - vj s mel vanden couter - vj s agustijn de vijnc - vj s

Jtem den x.en Jn houmaent ghewroucht tieghe omaer seppens ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s meijn quaerteel - vj s omaer seppen - vj s willem seppen - vj s ph[elip]s van lichteruelde - vj s adriaen vanden walle - vj s mel vanden couter - vj s agustijn de vijnc - iiij s

Somme van deser zijde v lib. xiiij s

Jtem het vrijdaghes den xj.en Jn hoymaent ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Jacob loten - vij s meijn quaerteel - vj s coren de blekere - vj s malen bouden - iiij s omaer seppen - vj s willem seppen       - vj s malen blome - vj s ph[elip]s van lichteruelde - vj s adriaen vanden walle - vj s merghelen vanden couter - vj s noch betaelt michiel vander beke van xiiij stoop biers dat de werclieden ghepresenteert was voor touer weerc dat zij deijde vp die twee laeste daghes boue huerleijder dachuere - vij s noch betaelt Jacob vander beke voor eenen ganc omme ouer te rijden - xij s

Somme van deser zijde iij lib. xviij s

test

Jtem van twee voeier hoys omme de huerde ve...men daer mede te decken - v lib.

Jtem van tzelue hoij te halen met eender waghen ende vp de huerde veumen[?] te legghen - xxxvj s

Jtem den xvij.en van october betaelt meijn quaerteel ende Jan wijdoot van thoij vp de huerden te legghen dat metten groten wijnde of ghewaijen was elc vj s comt - xij s

Betaelt Jan vanden boomgaerde van een dach de oude tunnen te stoppen naer medewijnter - vj s

Betaelt michiel moneclaij van hondert ende xxv wulghen poten omme an den dijc te poten te xl s thondert comt - l s

Betaelt omaer seppen Jan wijdoot ende gheert pieters zoene vande vorseijde poten te halen ende te poten xviij s

Somme zijde xj lib. ij s

Jtem den xvj.en Jn maerte hout ghehouwen omme niewe tunnen te maken boosten ouerdraghe ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s meijn quaerteel - vj s gheert pieters zoene - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan wijdoot - vj s

Jtem den xvij.en Jn maerte ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s meijn quaerteel - vj s ghert pieters zoene - vj s omaer seppen - vj s jan vanden boomgaerde - vj s Jan wijdoot - vj s Jacob steuen - vj s Jan vanden berghe - vj s

Somme van deser zijde iiij lib. iiij s

test

Jtem het swondaghes den xviij.en Jn maerte ghet...t ten nicker pits ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s meijn quaerteel - vj s ghert pieters zoene - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan wijdoot - vj s Jan vanden berghe - vj s jacob steuen - vj s

Jtem het donderdaghes den xix.en van maerte ghewrocht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s meijn quaerteel - vj s ghert pieters zuene - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan wijdoot - vj s Jan vanden berghe - vj s

Somme van deser zijde iiij lib. x s

Jtem het svrijdaghes den xx.en Jn maerte ghewroucht bewesten ouerdraghe ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s ghert pieters zoene - vj s omaer seppen - vj s jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s jacob steuen - vj s

Jtem het zaterdaghes den xxj.en Jn maerte ghewroucht bewesten meijn claijs ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s ghert pieters zoene - vj s Jan wijdoot - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s Jacob steuen - vj s

Somme van deser zijde iij lib. xviij s

test

Jtem het smaendaghes den xxiij.en Jn maerte ghewroucht tieghe de biese maet ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s ghert pieters zoene - vj s Jan wijdoot - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s jacob steuen - vj s

Jtem het dissendaghes den xxiiij.en Jn maerte ghewroucht ter ouervart jeghen Reijnnijnghe ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s ghert pieters zoene - vj s Jan wijdoot - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s Jacob steuen - vj s

Somme van deser zijde iiij lib. iiij s

Jtem het donderdaghes den xxvj.en Jn maerte ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s ghert pieters zoene - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s

Jtem het vrijdaghes den xxvij.en Jn maerte tieghen de labyette van rijssel stede ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s ghert pieter zoene - vj s Jan wijdoot - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s Jacob steuen - vj s

Somme van deser zijde iij lib. vj s

test

Jtem het zaterdaghes den xxviij.en Jn maerte ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Jan wijdoot - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s

Jtem het smaendaghes den xxx.en Jn maerte ghewroucht ter zeluer plaetse ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s gheert pieters zoene - vj s Jan wijdoot - vj s omaer seppen - vj s Jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s Jacob steuen - vj s

Somme van desen daghen iij lib. vj s

Jtem het dissendaghes den xxxj.en Jn maerte ghewroucht te p[er] boom brigghe ende waren de werclieden

Jacob loten - vj s meijn quaerteel - vj s gheert pieters zoene - vj s omaer seppen - vj s jan vanden boomgaerde - vj s Jan vanden berghe - vj s Jan wijdoot - vj s Jacob steuen - vj s

Somme van desen daghe xlviij s

Jtem noch betaelt van ontdoluen lande omme den dijc mede temaken Jnt vorseijde jaer xv.C ende xxij - xxiiij lb vj d

Somme van deser zijde xxvj lib. viij s vj d

Somme van alden wtgheuen vanden vorseijden Jare xxij ij.C xxxvj lib. xiij s vj d

test

Dit naervolghende comt goet vp tjaer xv.C ende xxij van vercopijnghe van onden tunnen[?] ende van Refuus van niewe tunnen[?]

Eerst

Jacob vander beke van droghen tuun houcte ix s

jtem an Jan vanden berghe van ouden tuunnen xx s

Jtem an omaer seppen van Refuus van niewe tuunnen - xix s

Jtem an Jacob liten van groenen houcte - xxxij s j s

Jtem an Jan vanden berghe de Jonghe van refuus van groene tuunne xvj s

De zelue Jan van droghen houcte - xij s Noch de zelue Jan van de bleue vanden houcte ten laetste tuunnijnghe - xxviij s

Jtem noch goet van ontdoluen lande vanden jare xxj dat bij extimacien ghestelt was Want het niet ghemeten en was voor touergheuen van de wercke omme de grootheijde vanden water xxv lib. xviij d

Somme goet xxxj lib. xvij s vj d

Ghedaen van tuutgheuen bedraecht ij.C xxxvj lib. xiij s vj d

Aldus blijuet noch tuutgheuen boue tvornomde goet twee hondert vier pont zestien schelle

aldus ghedaen bij ons Joris claij ende pieter vander eecke Torconde mijn handteken

pieter vander eecke

test

Pieter vanden eeke als toeziender vanden versschen dicke heescht van zijnder moeijnesse vanden Jare xv.C xxij - iiijXX xvjl ...

Het aduis van willem bampoel als Land... vanden ...e es al gheconsidereert dat hij wel verdient heeft lxxviij l... es gheordineert bij mijnen heeren de groote leden - lxxxiiij lb parisis