Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1910

Algemene gegevens

Analytische datum: 02-01-1551

Opmerkingen analytische datum: Uitgaand van het gebruik van de paasstijl, hebben wij het jaartal aangepast. // Bijkomende datering: "sinte martins daghe xvC zesse ende vichtich" (11/11/1556).

Type: Verpachting door de abdij van Zonnebeke van grond te Klemskerke aan Maijken, weduwe van Amant Willaert

Beschrijving: Fransois Cousaert, priester, verklaart dat hij in opdracht van de abt van Zonnebeke 8 lijnen 25 roeden grond van de abdij te Klemskerke verpachtte aan Maijken, weduwe van Amant Willaert, en dit voor een termijn van 9 jaar, waarvoor de eerste pacht betaald zal worden 11/11/1556 [+ bijkomende voorwaarden van de pacht].

Opmerking: Chirograaf.

Tekst

test
[voorkant]

Condt ende kennelic zij alle[n] de[n] ghonen die dese presente letteren van chyrograffie zullen zien of hoore[n] lesen hoe dat Jc fra[n]sois cousaert p[res]b[ite]r als gheco[m]mitteert van mij[n] Heere den prelaet en[de] clooster van zu[n]nebeke verpacht hebbe Maijken de wedewe van wijlent Amant willaert Jn clemskerke acht lijne[n] xxv Roede[n] Landts toe behoorende den vors[eijden] clooster volghende de[n] belegherteit vand[en] houde en[de] niewe leghers eenen pacht van neghen Jare[n] Lanc gheduerende voor de so[m]me va[n] zestien s groote Jaers va[n] Jare te Jare neghe[n] jare[n] ontvrome[n] en[d]e neghe[n] jare[n] betale[n] telke[n] sinte martins daghe Jn noue[m]ber naer vrome waer of huer eerste pacht valle[n] zal sinte martins daghe xv.C zesse en[de] vichtich Jn es besprec Jn dese voorwaerde dat de pachteghe tvoors[eijde] landt niet voort verpachte[n] noch and[er]sins ou[er] late[n] sonder consent van mij[n] heere den p[re]laet vors[eijt] ofte zijne[n] ontf[anghe]r vp de verbuerte vand[en] vors[eijden] pachte Jn noch zoo en mach zou derine delue[n] noch doen delue[n] Jn tvors[eijde] landt vp de verbuerte vand[en] pachte en[de] dobbel schade te betale[n] Ooc zoo es dese pachtighe te huere[n] expirere[n] vand[en] pacht ghehouden de laeste drie Jare[n] vand[e] neghe[n] al gras te late[n] vp de verbuerte va[n] dobbel pacht en[de] scade va[n] die drie Jaren te betalen sond[er] eenighe fraude ofte aerhlijst die was ald[us?] ghedae[n] den tweesten dach va[n] lauwe a[nn]o xv.C viue en[de] vichtich Present meester fra[n]sois folque p[res]b[ite]r prochiepape te Roxen en[de] fra[n]sois de visch haer broeder Jn teeken der wareit zoo hebbe[n] wij beede p[ar]tie[n] elc een chijrograffie ghesnede[n] duer A b c d E gheteekent met onse[n] hantteik[en?] a[nn]o dach als voore[n]

F. Cous[aer]t p[res]b[ite]r

A B C D E

test
[achterkant]

Pachtbrief Jn Clemskercke