Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1912

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-11-1617

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "tot ende metten Jaere xvj.C xv.e Jncluus" (1615); "s[in]te maertemesse xvj.C xvj.e ende xvij.e" (11/11/1616 en 11/11/1617); "sinte maertemesse xvj.C xvj.e ende xvij.e" (11/11/1616 en 11/11/1617); "in date vanden 6.en Junij 1617" (06/06/1617); "den xxv.en april xvj.C xvij.e" (25/04/1617); "vanden xxiiij.en meije xvjC xvij.e" (24/05/1617); "xvjC xv.e ende xvj.e t'elcken kersmesse" (25/12/1615 en 25/12/16116); "den 25.e 9bris 1617" (25/11/1617).

Type: Rekening van Maerten de Rijcke voor de boterrenten van de abdij van Zonnebeke, tot het jaar 1617

Beschrijving: Rekening van wat Maerten de Rijcke schuldig is aan en tegoed heeft van de abdij van Zonnebeke voor boterrenten tot het jaar 1617. In totaal heeft De Rijcke 5 schelling groten méér betaald dan hij schuldig was.

Tekst

test
[voorkant]

Maerten de rijcke es schuldich an mijn heere den prelaet van sonnebeke tot ende metten Jaere xvj.C xv.e Jncluus zoo hier achter blijckt de somme van - 1: 4: 0

Den seluen de rijcke es noch schuldich an mijn heere den prelaet van sonnebeke de pacht v[er]schenen s[in]te maertemesse xvj.C xvj.e ende xvij.e van zes ghem[eten] een lijne landts naer aduenante van vijf ponden thien schellijn[ghen] par[isis] vanden ghemete compt dese twee Jaeren - 5: 16: 0

Den seluen de rijcke es noch schuldich twee Jaeren vande amodiacie vande boter rente Te wetene de Jaeren v[er]schenen sinte maertemesse xvj.C xvj.e ende xvij.e tot drije ponden Grooten tsiaers compt hier - 6: 0: 0

Somma tsamen dat Maerten de rijcke schuldich is an mijn heere den prelaet van sonnebeke beloopt xiij £ gr[ooten] zijn hier - 13: 0: 0

test
[voorkant]

Maerten de rijcke heeft goet an mijn heere den prelaet van sonnebeke eerst drije ponden grooten te luttel ofgherekendt bij abuuse zoo hier vooren Jn dese rekenijn[ghe] is ghementionneert dus hier - 3: 0: 0

Maerten de rijcke heeft betaelt an m[eeste]r Jan courtois priestere bij ordrre ende assignatie van mijn heere den prelaet - 2: 10: 0 in date van[den] 6.e Junij 1617

Maerten de rijcke heeft betaelt an mijn heere den prelaet den xxv.en april xvj.C xvij.e par quitan[cie] - 5: 0: 0

Noch betaelt xij £ par[isis] par quitan[cie] vanden xxiiij.en meije xvj.C xvij.e - 1: 0: 0

Maerten de rijcke heeft betaelt an dheer Jaques Leernoudt ouer het houdebroot ouer de Jaeren v[er]schenen xvj.C xv.e ende xvj.e t'elcken kersmesse par quitan[cie] - 1: 0: 0

Somme vande betalijn[ghe] bedraecht - 12: 10: 0

Jtem betaelt an h. G? V[an] houcke ontfangher der selfden Abdie in ghelde de[n] 25.e [novem]bris 1617 - 0: 15: 0 Aldus dat De Rijcke hier meer betaelt heeft dan hij schuldich was ter ca[us]e als vore[n] vijf schellinghe[n] ghr[ooten] Actum de[n] 25.e [novem]bris 1617

M. Rijcke

test
[achterkant]

Rekeninghe van boter rent tot de[n] iaere 1617 incluijs door maerten de Rijcke