Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1907

Algemene gegevens

Analytische datum: 30-11-1642

Opmerkingen analytische datum: Eén van de data is moeilijk te lezen; de leesbare datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "Sint andries dach" (30/11/…); "S[in]te Andries daghe tweenueertich" (30/11/1642); "den 18 8bre …" (18/10/…).

Type: Uittreksel betreffende de boterrenten van de abdij van Zonnebeke

Beschrijving: Uittreksel betreffende de boterrenten van de abdij van Zonnebeke.

Opmerking: Uittreksel.

Tekst

[VOORLOPIG]
test

Extraict wt onse boter Rhenten tghone hier naer volght

Die van S[in]t Janshuis Jn brughe - vj s parisis

beset vp twee Linen xl roeden lants lettel meer of mijn ligghende Jn Zantfoorde in eene Jeghenoode gheheeten ten zuiddijcke

vallende alle Jaeren S[in]t andries dach

S.e[?] Ontfanghen van S[in]te Jans huijs Jn Brugge n. marissael heeft betaelt veerthien schellinghen ses grooten ouer neghenentwintich iaren verloopen vanden bauens... sesse s'iaers verschenen ...este ... S[in]te Andries daghe tweenueertich

test

Betaelt ouer den heer Prior ende heer Antuenis van schipurecht den 18 [octo]bre ...168 ... van Dixmude tot Brugge v s iiij g ... Aen t'cleine Sas xv ge. tot Brugge voor drincken elk xx ge. ende 20 d Aug... van Brugge tot Iper van schiprecht vij s iiij g... te neeuwen damme xxiiij g... v ... een pinte wijns op twater x g...

P... Verplancke Ontfaen vande grote ... tot Brugge seght goet te vijnden ... d'Abdie van Sonnebeke van wijn