Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1905

Algemene gegevens

Analytische datum: 06-11-1654

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Jn daten den … hoijmaent xv.C ende achtenveerveertich [sic]" (07/1548).

Type: Bevestiging door Roijphins dat hij van de abt van Zonnebeke een legger ontving voor de landen onder de heernis van Lampernisse, en belofte om deze terug te geven

Beschrijving: Roijphins verklaart dat hij van de abt van Zonnebeke een kopie ontving van een legger van de landen onder de heernis van de abt te Lampernisse, welke vernieuwd werd in 1548 op verzoek van Lodewijck Mijngioen, baljuw van de hernis, door Jacob de Wieu, gezworen landmeter te Veurne-Ambacht. Hij belooft het document terug te geven wanneer de abt daarom vraagt.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschr[euen] kent deughdel[ick] bij dese[n] ontfan[ghen] thebben van mij[n] eerw[eerdighe] heere mij[n] heere den Abt en[de] heere van Zunnebeke de copie van zeker groote van lande[n] sorteren[de] onder de hernesse van[den] sel[uen] heere Abt gheleghe[n] Jn[de] prochie van Lampernesse v[er]nieuwt ten v[er]soucke va[n] Lodewijck mijngioe[n] bailluy van[de] voors[eijd]e hernesse bij en[de] van weghe[n] Jacob de wieu gheswore[n] lantmeter Jn vuerenambacht Jn date[n] den [dag niet ingevuld] hoijmaent xv.C en[de] achtenveerveertich belouen[de] de sel[ue] te restituere[n] tsijne tijde en[de] ter gheliefte van[den] voors[eijd]e[n] heer Abt en[de] heere van zonnebeke Toorcon[den] dese[n] vj.e[n] [nouem]bris 1654

Roijphins