Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1902***

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-09-1609

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "duijst ses hondert achte" (1608); "baemisse 1609" (01/10/1609)

Type: Akkoord tussen de abt van Zonnebeke en Maerten de Rijcke betreffende de boterrenten van de abdij te Klemskerke

Beschrijving: Carolus de Boisot, abt en heer van Zonnebeke, verklaart dat hij een akkoord slot met Maerten de Rijcke betreffende de boterrenten die de abdij bezit te Klemskerke, onder Oudenburg. Maerten de Rijcken moet de abdij daarvoor jaarlijks 20 pond parisis betalen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1902*** staat onder BRU-AGSB-Z-n1902**.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Desen vijfsten septembris hebbe ick noch een voorwerde ... met den ... Maerten de Rijcken voer alle andere boeter renten die ic in die selue prochie van Clemskercke onder oudenborghe hebbe ... wij ghecalculert op hondert... ... pont voor de welcke hij gheve moet alle iaeren twintich lb parisis Jngaende duijst ses hondert achte ende derste betaelinghe vallende baemisse 1609 ... Aldus ghedaen date als bouen 1609 Jn teecken van waerheijt ende versekeringhe hebbe hier onder beijde onse naemen gheset Carolus de Boisot Abt ende heere van sonnebeke

Somma van de heere dese voorwaerden bedraeghen iaerelickx drie pont grot. Fias[?]

Ende bin dese voorwaerde moet de voornomde de Rijcke ... alle die verlopen iaeren van die renten die Ligghen ... de landen in die bewijsen bekent te weten in Clemskercke ... Oudenburchouck

M ... Rijcke

BRU-AGSB-Z-n1902

[tekst te zeer verbleekt om er veel van te kunnen maken]