Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1900

Algemene gegevens

Analytische datum: 24-02-1627

Opmerkingen analytische datum: De kopie dateert van 24/02/1627. // Bijkomende dateringen: "anno 1600"; "anno 1627"; "1627".

Type: Uittreksel door Baltazar Q[uin]ten uit het rentenboek van de kleine renten van de dis van Zonnebeke, betreffende inkomsten onder de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke

Beschrijving: Uittreksel door Baltazar Q[uin]ten uit het rentenboek van de kleine renten van de dis van Zonnebeke, betreffende inkomsten onder de heerlijkheid van de abt van Zonnebeke.

Opmerking: Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Extraict wt den Rente bouck van[de] Cleene Renten toebehoorende den Disch van Zunnebeke alwaer staedt tnaeruolghen[de]

Onder de heerlicheede van mijn Eerwe[erd]e heere den abdt heere van zunnebeke

Lieuen storme ouer Jan de Busschere ij s p[arisis] s[iae]rs Eruelick bezedt vp een stick Landts bezuuden houe daer Jan de Busschere te woone[n] plach de meersch vanden Clooster van zunnebeke ande Oostzijde den Bornewech an de westzijde ende Conincx meersch an de zuudtzijde Ende vp den zel[uen] bouck staedt gheschr[even] Jnde margie door de handt van m[eeste]r Denijs Vulsteecke nu Mailliaert van thuune anno 1600 Ende nu behoordt tzel[ue] Landt toe Daneel v[er]beecke ende zijn Consoorten anno 1627

Ghecollationeerdt P[rese]nt Fran[ciscu]s de Smijtter ende Joos Glasant ende beuonden accoordeerende met Torigineele mij Toorcon[den] desen 24.en febr[uari] 1627

Baltazar Q[uin]ten 1627