Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1917

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "de Jaeren 1789 en 1790"; "de Jaeren 1791 en 1792".

Type: Schuld van Pieter Jacobus Storme aan J.G.F. Bouten voor achterstallige heerlijke renten voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, 1789-1792

Beschrijving: Pieter Jacobus Storme is 13 pond 9 schelling 8 1/3 denier verschuldigd aan Jacques Geraerd Francois Bouten voor achterstallige heerlijke renten voor zijn grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, voor de jaren 1789-1792.

Tekst

test
[voorkant]

Debet Pieter Jacobus Storme aen Jacques geraerd francois Bouten over Verachterde heerelicke renten onder d'heere[liched]e van Zonnebeke gaende uijt 2: 1: 19 R[oeden] Landts staende t'zijnen hoofde onder d'heere[liched]e van t'zelve zonnebeke ten ontfanckboucke f┬░ 281 Zoo volgt in ponden par[isi]s

Primo over de Jaeren

1789 en 1790- 7 lb: 0 s: 8 1/3 d[enie]rs 1791 en 1792- 6 [lb]: 9 [s]: 0 [deniers] _______________________________ t'saemen - 13 [lb]: 9 [s]: 8 1/3 [deniers]