Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1916

Algemene gegevens

Type: Overzicht van de inkomsten van de abt van Zonnebeke uit heerlijke renten en rechten van zijn heerlijkheid van Zonnebeke

Beschrijving: Overzicht van de inkomsten van de abt en heer van Zonnebeke, van heerlijke renten en rechten van zijn heerlijkheid van Zonnebeke. Het totaal van de rekening komt op 733 pond 6 schelling 8 denier.

Tekst

test
[voorkant]

[In de linkermarge:] ft. Double noch ampelder opgestelt en[de] gegeven aenden Eerw[eerd]e[n] heer abt Jn [decem]bre 1736 om hem te dienen tot balance sijn Jncommen en[de] vraeghe Door de maj[esteij]t op alle de geestelicken

Boudreel Jnt Corte tot het ondervijnden het Jmport van Een Jaer Jncommen der heerelicke renten en[de] rechten Competeren[de] Den Eerw[eerd]en heer abt en[de] heere van Sonnebeke en[de] Dat van sijn heerelicheden van tsel[ve] Sonnebeke soo volcht

Suijthouck geestel[icke] heere p[ennin]crenten 10 1/2 d tot tgemet bedraeght wt 147: 1: 19 roe[de]n sonder de landen abdije - lb: s: d - 6: 9: 1 +

Jtem ouer hauer en[de] Capoenen bovendies tot eenighe massen - 7: 10: 0 +

westh[ou]c geestelicken heere j francq[uaer]t hauer wt tghemet en[de] 4 1/2 d p[ennin]crente bedraeght wt 307. 2. 18 roe[de]n va[n?] haver genomen de thien leste Jaeren Dooreen a 6: 17: 3 1/2 d de raziere - 162: 18: 3

Jtem de p[ennin]c rente - 5: 11: 4

noorthouck geestel[icke] heere Capoenen - 21: 0: 0 + sause Jdem - 3: 10: 0 +

heerel[ichede] sonneb[eke] Jn langemarcq a 11 d p[ennin]crente par gemet bedr[aeght] wt 18: 2: 8 roe[de]n - 0: 17: 2

P[ennin]c renten Jn oostnieuk[erc]ke a 8 s tghemet wt 12: 0: 57 roe[de]n - 4: 17: 10

Capoen renten Jn hooghlede genomen - 15: 0: 0

Pastoren en[de] oblaeten - 11: 18: 0

oosth[ou]c weirel[icke] heere 1/3 fr[ancquaert] hauer en[de] 4.e[n] p[ennin]crente wt tgemet bedr[aeght] van 834: 2: 28 r[oeden] bouen de landen van[de] abdije genomen de hauer Vts[upr]a Comt van haver - 146: 16: 5 S[omm]e renten - 13: 18: 3 __________________ - 400: 6: 4

test
[voorkant]

rap[port] - 400: 6: 4

f┬░ 377

Westh[ou]c weirel[icke] heere geldende wt 8 gem[eten] 1 raz[iere] haver Jder 27 gem[eten] 1 Capoen Jder 24 gem[eten] 1 henne Jder 4 gem[eten] 1 Eij en[de] 3 d wt tgemet p[ennin]c rente bedr[aeght] Van 378: 0: 51 r[oeden] boven tlant abdije Dhauer genomen vts[upr]a - 324: 11: 6 Capoenen - 16: 16: 0 henne - 9: 9: 0 Eijers - 2: 7: 3 p[ennin]crente - 4: 14: 6 __________________ - 758: 4: 7

P[ennin]c renten Jn passchendaele a 6 d par[isi]s wt tgemet Comt van 62: 1: 44 r[oeden] - 1: 11: 3

Jtem van[de] Cheinsen Jaerl[icx] - 7: 14: 0

wat angaet Leendiensten relieuen beste vraemen martgelt en[de] thiende pennijn[ghen] is gesien wt de vierde vijfde en[de] sesde rekenijn[ghe] bij de vier Leste rubr[ijcken] van ontfanck dat alles bedr[aeght] Jnden tijdt van ontr[en]t 21 Jaeren 3954: 3: 5 d Soude Dooreen Jaerl[ijcx] bedraghen 188: 6: 0 d en[de] mits nu weinich martgelden voorenvallen en[de] vele min als voor desen maer Jaerl[ijcx] genomen - 140: 0: 0 __________________ tsamen - 907: 9: 10

Ende v[er]mits niet alles ten vollen ontfanghen en wort als eenighe landen vague Jn prochie handen en[de] Anden disch etc[eter]a en Can het suijver Jncommen ten alderuijttersten maer bedr[aeghen] ontr[ent] Jaerlicx - 800 lb: 0 s: 0 d Danof te Corten den 12.e[n] p[ennin]c tantiesme is - 66: 13: 4 __________________ rest - 733: 6: 8

[wat getallen in de marge 66: 13: 4]