Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1929

Algemene gegevens

Type: Schuld van Maria Jacoba Bouten aan achterstallige heerlijke renten voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, 1791-1792

Beschrijving: Juffrouw Marie Jacoba Bouten is 34 pond 11 1/2 denier parisis schuldig aan Jacques Geraerd Francois Bouten, voor achterstallige heerlijke renten voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, voor de jaeren 1791-1792.

Tekst

test
[voorkant]

Debet Jouffrauwe Marie Jacoba Bouten aen Jacques Geraerd francois Bouten over verachterde heerelijcke renten onder d'heerel[iched]e van Zonnebeke ter causen de naerschreven Landen onder d'heerel[ichede] van t'Zelve Zonnebeke Zoo volgt in ponden par[isi]s

Alvooren uijt 61: 1 l[ijn]: 82 Roeden Bekent ten ontfanckbouke f° 165 de jaeren 1791 en 1792 - 33: 15: 5 1/2

F° 234 vij.° uijt 0: 1 l[ijn]: 46 Roeden de jaeren 1791 en 1792 - 0: 5: 6 __________________ t'Saemen - 34: 0: 11 1/2