Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1927

Algemene gegevens

Type: Verdeelsleutel voor de inning van heerlijke renten op gronden gelegen binnen - respectievelijk - de noord- en oosthoek van Zonnebeke, en de westhoek van Zonnebeke, 1745

Beschrijving: Verdeelsleutel voor de inning van heerlijke renten op gronden gelegen binnen - respectievelijk - de noord- en oosthoek van Zonnebeke, en de westhoek van Zonnebeke, voor het jaar 1745.

Tekst

test
[voorkant]

Boudreel om te splijten dheerelicke Renten vande Landen gheleghen Jnden noort ende oosthouck van sonnebeke Jaerlicx belast met 1/3 deel francquaert haver en[de] 4 d par[isi]s pennijnck Rente wt Jder ghemet beginnende opden nieuwen ontfanckbouck f° 101

Sijnde alhier gheobserveert tot het doen deze operaetie Den Los vanden Jaere 1745

Sommen Jn gelde francquaerden en gedeelten Penninck Rente

[getallen niet overgenomen]

test
[voorkant]

Tweede Boudereel tot het splijten de heerelicke Renten die gheleghen sijn Jnden westhouck van Zonnebeke sijnde de 2 Rubrijcke ten ontfanckb[ouck]e f° 18 die Jaerlicx ghelden tot Een francquaert haever ende 4 1/2 d par[isi]s vuijt jder ghemet

francquaerden Pennijnck rente

[getallen niet overgenomen]