Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1938

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende datering: "de jaeren 1780 tot ende met 1792".

Type: Schuld van Carolus Jgnatius Van den Ameele voor achterstallige heerlijke renten voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, 1780-1792

Beschrijving: Carolus Jgnatius Van den Ameele is aan Jaeques Geraerd Francois Bouten 65 pond 17 schelling 11 3/4 parisis schuldig voor achterstallige heerlijke renten voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, voor de jaren 1780-1792.

Tekst

test
[voorkant]

Debet Carolus Jgnatius Van den ameele aen Jaeques geraerd francois Bouten over verachterde heerelicke renten onder d'heerel[iched]e Van Zonnebeke ter causen de naerschreven landen Staende ten hoofde van den Zelven ammeele onder d'heerl[iched]e van t'gezeijde Zonnebeke Zoe Volgt in ponden par[isi]s

Alvooren uijt 2: 0: 78 R[oeden] Bekent ten ontfanckboucke f° 115 de jaeren 1780 tot ende met 1792 - 8 lb: 13 s: 9 3/4 d[enie]rs

f° 116 uijt 9: 1: 5 R[oeden] de Jaeren 1780 tot ende met 1792 - 21: 3: 8 3/4

f° 117 uijt 5: 1: 46 R[oeden] de Jaeren 1780 tot ende met 1792 - 21: 3: 8 3/4 _________________________ t'Saemen - 65: 17: 11 3/4