Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1933

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "de Jaeren 1785 tot ende met 1790"; "de Jaeren 1780 tot ende met 1790"; "de Jaeren 1780 tot ende met 1783"; "valdag 1783"; "de Jaeren 1784 tot ende met 1790".

Type: Schuld van P.J. Brouckaert aan J.G.F. Bouten voor achterstallige heerlijke renten voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, 1780-1790

Beschrijving: P[iete]r Jacobus Brouckaert van Dadizele is Jaeques Geraerd Fran[coi]s Bouten 30 pond 17 schelling 2 denier schuldig voor achterstallige heerlijke renten, voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, voor de jaren1780-1790.

Tekst

test
[voorkant]

S[ieu]r P[iete]r Jacobus Brouckaert Tot Dadizeele Debet aen Jaeques Geraerd fran[coi]s Bouten over Veragterde heerlicke renten onder d'heerl[iched]e van Zonnebeke Ter Causen van de naerschreven Landen onder de zelve heerl[iched]e Zoo volgt in ponden par[isi]s

Alvooren uijt 9: 1 L[ijn]: 40 R[oeden] bekent ten ontf[anc]kB[ouck]e f° 5 V[er]so de Jaeren 1785 tot ende met 1790 Bedr[aeght] - 2 lb.: 10: 7 1/5

F° 230 ten ontf[anc]kB[ouck]e uijt 1: 0 L[ijn]: 35 R[oeden] de Jaeren 1780 tot en[de] met 1790 Bedr[aeght] - 3: 13: 9 3/4

eijndelinge f° 234 vj° uijt 2: 2 L[ijnen]: 26 R[oeden] de Jaeren 1780 tot en[de] met 1783 Bedr[aeght] - 3 lb: 8: 8

Naer valdag 1783 gelt aldaer uijt 8: 0: 72 R[oeden] dus Komt over de Jaeren 1784 tot ende met 1790 - 21: 4: 1 __________________ 24: 12: 9 24: 12: 9 ___________________ Total - 30: 17: 2