Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1932

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkkomende datering: "De jaeren 1790 tot 1792".

Type: Schuld aan achterstallige heerlijke renten van Carolus Volbout voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, voor de jaren 1790-1792

Beschrijving: Carolus Volbout is, als pachter van juffrouw Marie Therese Ghijselen, weduwe van doctor Thieren, 50 pond 19 schelling 4 1/4 denier schuldig aan achterstallige heerlijke renten voor grond onder de heerlijkheid van Zonnebeke, voor de jaren 1790-1792.

Tekst

test
[voorkant]

Debet Carolus Volbout als pachter over jouff[rauw]e Marie therese ghijselen Wed[uw]e van den heer doctor thieren over verachterde heerelicke renten onder d'heerel[iched]e van Zonnebeke ter causen de naerschreven Landen onder de Zelve heerel[iched]e van Zonnebeke Zoo volgt in ponden par[isi]s

Eerst uijt 53 gem[eten]: 0: 65 1/2 R[oeden] Bekent ten ontfanckboucke f° in de jaeren 1790 tot ende met 1792 - 45 lb: 4 s: 10 d[enie]rs f° 156 uijt 6: 2: 17 roeden de jaeren 1790 tot 1792 - 5: 14: 6 1/4 _____________________ 50: 19: 4 1/4