Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1951

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-08-1794

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "1793"; "Den 22.en Junij 1794" (22/06/1794); "Den 24e Junij 1794" (24/06/1794); "10 Jullij 1794" (10/07/1794); "27 Dito" (27/07/1794); "25 dito" (25/06/1794); "25e dito" (25/06/1794); "1790"; "Desen 26 Junij 1794" (26/06/1794); "29.en Dito" (29/06/1794); "30e dito" (30/06/1794); "6.en Julij 1794" (06/07/1794); "10 Julij 1794" (10/07/1794); "10.en dito" (10/07/1794); "10.en Julij 1794" (10/07/1794); "3.en ougst 1794" (03/08/1794); "24e Junij ende 10 Julij 1794" (24/06/1794 en 10/07/1794); "27.en Julij 1794" (27/07/1794); "29.e Junij 1794" (29/06/1794); "27.en Julij 1794" (27/07/1794); "25.en Junij ende 10.en Julij 1794" (25/06/1794 en 10/07/1794); "22 Junij ende 10.en Julij 1794" (22/06/1794 en 10/07/1794); "6.en ende 10 Julij 1794" (06/07/1794 en 10/07/1794); "10.en Julij 1794" (10/07/1794); "10.en Dito" (10/07/1794); "27.en Julij 1794" (27/07/1794).

Type: Rekening van de ontvangsten van de verpachting voor het jaar 1793 van tienden van de abdij van Zonnebeke te Beselare

Beschrijving: Overzicht van de ontvangsten van de verpachting van tiendehoeken te Beselare, toebehorend aan de abdij van Zonnebeke, voor het jaar 1793. Deze ontvangsten werden geïnd door Petrus Augustinus Baijart, die daartoe aangesteld werd door de dispensier van de abdij.

Tekst

test
[voorkant]

Note van den gedaen ontfang der Verpagtinge thiende houken van d'abdije Zonnebeke in becelaere over den ontbloot 1793 bij petrus augustinus Baijart als Daer toe g'authoriseert van wege den heer Dispensier Der Zelve abdije als volgt

Den 22.e[n] Junij 1794 ontfaen van albert Wostijn en v[idu]a Lahousse pagters van den houk thiende ouden hond houk ter rekeninge tot - £ 10: 0: 0 gr[ooten] - 120: 0: 0

[In de linkermarge: Nota de Somme in texte gestelt in handen van den h[ee]r griffier Bauten ten Zelven dage m[emori]e De Zelve hebben daeren boven aenveert d'assignatie van £ 33 gr[ooten] op den h[ee]r Caplaen becelaere]

Den 24e Junij 1794 ontfaen van Joseph dobbelaere en[de] marten VerCamer pagters vanden houk thiende 1.e[n] Casteel houk ter rek[ening]e £ 20: 0: 0 gr[ooten] - 240: 0: 0

[In de linkermarge: £ 20: 0: 240: 0 10 Jullij 1794 sol[vit] aen dheer frijsou 196: 0: 0 _____________ 436: 0: 0 27 Dito sol[vit] 9: 19: 0 _________________________ 445: 19: 0]

Eodem ontfaen van fran[ciscu]s gadeijne en[de] martinus masschelein pagters van den houk thiende 2.e[n] Cruijs eek houk ter rek[ening]e tot £ 22: 17: 4 gr[ooten] - 274: 8: 0

[In de linkermarge: 22. 17. 4]

25 dito ontfaen van baptiste gadeijne en[de] Philippe taillieu pagters vanden houk thiende den molen houk ter rek[ening]e tot 30 fl. - 196: 0: 0

[In de linkermarge: 16: 6: 8] _____________ - 710: 8: 0

[In de linkermarge: 59: 4: 0]

test
[voorkant]

rap[por]t - 710: 8: 6

[In de linkermarge: £ 59: 4: 0]

25e[n] dito ontfaen van pieter sijx pagter van den houk thiende genaemt ter haud houk over de[n] ontbloot 1790 ter rek[ening]e £ 12: 6: 5 1/2 - 147: 17: 6 _____________ - 858: 6: 0 - 120: 0: 0 _____________ - 978: 6: 0

[In de linkermarge: 12: 6: 5 1/2]

[In de linkermarge: 71: 10: 5 1/2]

ontfaen van Pieter Baijart de bovenstaende somme van negen hondert acht en seventig ponden ses schelen par[isi]s over den ontfang der thiende pagters hier boven over d'abdije gedaen in Becelaere Desen 26 Junij 1794

Prosp[er] Frijsou Dispens[ier]

29.e[n] Dito ontfaen van thomas Dobbelaere en[de] marten VerCamere Ju[nio]r pagter vanden houk thiende genaemt 2.e Casteel houk over den ontbloot 1793 ter rek[ening]e £ 10: 0: 0 gr[ooten] - 120: 0: 0

[In de linkermarge: gestelt in hande[n] h[ee]r greff[ie]r boute[n] 30e dito]

6.e[n] Julij 1794 ontfaen van martinus ghesquiere pagter vanden geluvelts houk thiende over den ontbloot 1793 ter rek[ening]e negen fransche Croonen - 58: 16: 0

[In de linkermarge: Voor acquit bij ontlastinge S[ieu]r baijart 10 Julij 1794 [onleesbaar] Frijsou]

10.e[n] dito bij den heer Dispensier nog ter rekeninge - 35: 0: 0

Note van 't gonne de naerschreve[n] thiende pagters der abdije van Zonnebeke over den ontbloot 1793 nog debet zijn als volgt

1.e[n] houk gepagt bij alexandre Duval bedragende met alle onkosten tot £ 9: 0: 3 C[ouran]t in ponden par[isi]s - 108: 3: 0 af - 106: 6: 0 _______________ reste - 1: 17: 0

[In de linkermarge: 10.e[n] Julij 1794 So[mm]e ter rek[ening]e £ 8: 17: 2 in ponden par[isi]s 106: 6: 0 1: 17: 0 _________________________________ 3.e[n] ougst 1794 so[mm]e? 108: 3: 0]

2.e[n] houk gepagt bij Joseph Dobbelaere bedr[aegt] met alle onkosten £ 37: 3: 3 in ponden par[isi]s - 445: 19: 0 af - 436: 0: 0 _______________ reste - 9: 19: 0

[In de linkermage: 24e Junij en[de] 10 Julij 1794 So[mm]e ter rek[ening]e £ 36: 6: 8 in ponden par[isi]s - 436: 0: 0 _____________ 27.e[n] Julij 1794 So[mm]e t restat]

3.e[n] houk gepagt bij thomas Dobbelaere bedr[aeght] met alle onkosten £ 50: 13: 9 C[ouran]t in ponden par[isi]s - 608: 5: 0 af - 360: 0: 0 _______________ reste - 348: 5: 0

[In de linkermarge: 29.e[n] Junij 1794 so[mm]e ter rek[ening]e £ 10: 0: 0 C[ouran]t in ponden par[isi]s - 120: 0: 0 27.en Julij 1794 somme ter rekeninge £ 20: 0: 0 gr[ooten] - 240: 0: 0 ___________________ - 360: 0: 0]

test
[voorkant]

4.e[n] houk gepagt bij philippus Jacobus taillieu bedr[aeght] met ongelden £ 36: 1: 3 gr[ooten] in ponden par[isi]s - 432: 15: 0 af - 296: 0: 0 ___________________ reste - 136: 15: 0

[In de linkermarge: 25e[n] Junij en[de] 10.en Julij 1794 So[mm]e ter rek[ening]e £ 24: 13: 4 gr[ooten] in ponde[n] par[isi]s - 296: 0: 0]

5.e[n] houk gepagt bij pieter Sijx Ju[nio]r bedr[aeght] met alle ongelden £ 31: 0: 0 gr[ooten] in ponden par[isis] - 372: 0: 0 af - 261: 17: 6 _______________ reste - 110: 3: 6

[In de linkermarge: 25.en Junij en[de] 10 Julij 1794 so[mm]e ter rek[ening]e £ 21: 16: 5 1/2 gr[ooten] in ponden par[isi]s - 261: 17: 6]

6.e[n] houk gepagt bij baptiste lahousse bedr[aeght] met alle ongelden £ 52: 13: 3 in ponden par[isi]s - 631: 19: 0

[In de linkermarge: betaelt in 3 Stonden tot £ 53: 15: 3 gr[ooten] daer inbegrepe[n] £ 33 gr[ooten] aenden h[ee]r Caplaen van becelaere wanof den h[ee]r Dispensier de quitantie ingetrocken heeft bij dies te veele van £ 1: 2: 0 gr[ooten] in ponden par[isi]s - 13: 4: 0 en[de] hun te restituere[n]]

7.e[n] houck gepagt bij Valentin nuitten en[de] overgelaeten aen phelippe Waignein bedr[aeght] met alle ongelden £ 40: 11: 3 gr[ooten] in ponden par[isi]s - 486: 15: 0

8.e[n] houk gepagt bij fran[ciscu]s gadeijne bedr[aeght] met alle ongelden £ 47: 18: 9 gr[ooten] in ponden par[isi]s - 575: 5: 0 af - 470: 8: 0 ___________________ reste - 104: 17: 0

[In de linkermarge: 22 Junij en[de] 10.e Julij 1794 so[mm]e ter rek[ening]e £ 39: 4: 0 in ponde[n] parisis - 470: 8: 0]

9.e[n] houk gepagt bij martinus ghesquiere f[iliu]s Jo[ann]es bedr[aeght] met alle ongelden £ 44: 10: 9 gr[ooten] in ponden par[isi]s - 534: 9: 0 af - 93: 16: 0


------ reste - 440: 13: 0

[In de linkermarge: 6.e[n] en[de] 10 Julij 1794 so[mm]e ter rek[ening]e £ 7: 16: 4 in ponden par[isi]s - 93: 16: 0]

test
[voorkant]

10.e[n] Julij 1794 ontfaen bijden h[ee]r Dispensier van alexandre Duval ter rekeninge van zijnen houk thiende genaemt den Veld houk over den ontbloot 1793 - 106: 6: 0

10.e[n] Dito nog ontfaen bijden heer dispensier van Joseph dobbelaere en[de] martin verCamer ter rek[ening]e van hunnen houk thiende tot 30 f Croonen - 196: 0: 0

Eodem ontfaen bijden h[ee]r Dispensier van albert wostijn en[de] V[idu]a lahousse tot voldoen hunnen houk thiende sonder prejuditie van min of meer - 129: 3: 0

[In de linkermarge: Verleent volle acquit sonder prejuditie]

Eodem ontfaen bijden heer dispensier ter rek[ening]e van fran[ciscu]s gadeijne en[de] martin masschelein tot - 196: 0: 0

Eodem ontfaen bijden heer Dispensier ter rek[ening]e alsv[oor]en[?] van phelippe taillieu en[de] baptiste gadeijne tot - 100: 0: 0

Eodem ontfaen bijden h[ee]r Dispensier ter rek[ening]e alsv[oor]en[?] van pieter sijx tot - 114: 0: 0

27.e[n] Julij 1794 ontfaen ter rek[ening]e van hunnen houk thiende van thomas Dobbelaer en[de] martin VerCamer tot £ 20: 0: 0 gr[ooten] - 240: 0: 0