Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1898

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt gebruikt als datering.

Type: Overzicht van de achterstallige heerlijke renten die de kerk van Zonnebeke schuldig is voor gronden onder de heerlijkheid van Zonnebeke, 1786-1792

Beschrijving: Overzicht van de achterstallige heerlijke renten die de kerk van Zonnebeke schuldig is aan Jacques Geraerd Francois Bouten, voor gronden onder de heerlijkheid van Zonnebeke, voor de jaren 1786-1792.

Tekst

test
[voorkant]

Debet de Kercke Van Zonnebeke aen Jacques geraerd Francois Bouten over Verachterde heerelicke renten gaende uijt de naerschreven Landen Staende ten hoofde vande Zelve Kercke onder d'heere[liched]e Van Zonnebeke in ponde[n] Par[isi]s alsvolgt

Alvooren uijt 0: 2 l[ijn]: 0 R[oeden] bekent ten ontfanckboucke f° 10 de jaeren 1786 tot ende met 1792 [lb: S: d[enie]rs] - 0: 4: 1

f° 64 uijt 0: 1 L[ijn]: 0 R[oeden] de Jaeren 1786 tot Ende met 1792 - 1: 19: 8

F° 214 uijt 5: 1: 4 R[oeden] de Jaeren 1786 tot Ende met 1792 - 6: 17: 1 ________________________________________ t Saemen - 9: 0: 10