Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1959*

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-01-1782

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van daeten 14 Deser" (14/01/1782).

Type: Antwoord van de griffier van Beselare op BRU-AGSB-Z-n1959 met de boodschap dat de geleden schade eerst berekend moet worden vooraleer restitutie gedaan kan worden

Beschrijving: Antwoord [van greffier Delfortrije van Beselare] op BRU-AGSB-Z-n1959, met de mededeling dat de door de tiendenheffers geleden schade door de onterechte inning van novale tienden te Beselare door de pastoor, berekend moet worden door de advocaat en procureur.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1959* staat na BRU-AGSB-Z-n1959. // Kopie.

Tekst

test
[voorkant]

Copie antworde

Jn antwoorde van uE[deles] missive van daeten 14 Deser hebbe dEere uE[dele] te seggen dat jck niet en wete tot wat point De retroacte van de saecke is staende mits Dit Dependeert van den advocaet Ende procureur die den staet Costen met de schaeden ende Jnterresten Libelleren moeten waer mede blijve

Mijn heer VE[deles] oodt[moedighe] D[ienae]re

Becelaere 14 Jan[ua]rij 1782