Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1842

Algemene gegevens

Analytische datum: 21-03-1670

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "Die 4a Augusti 1093" (04/08/1093).

Type: Juridisch advies van F. van Costenobel aan de abdij van Zonnebeke, betreffende haar beneficies te Roeselare

Beschrijving: Juridisch advies dat F. van Costenobel, rechtsgeleerde te Ieper, verleende aan de abdij van Zonnebeke betreffende haar beneficies te Roeselare: hij nam inzage van het privilege van 04/08/1093 [eigenlijk 10/08/1093], waardoor de abdij van Zonnebeke het altaar van Roeselare verkreeg. Op basis daarvan is hij van mening dat reguliere kanunniken de functie van kapelaan te Roeselare mogen vervullen, ook wanneer er zielzorg aan verbonden is, en hij verwijst hiervoor naar het traktaat van Pinsonius, 'De beneficijs Ecclesiasticis'.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Viso per infra scriptum Jurisperitum quodam priuilegio et concessioni factis Abbatie de Zonnebeke die 4.a Augusti 1093 Nec non vnione facta quarumdam Capellaniarum cum cura animarum et mature Super questione inde resultante deliberato

Resolutio est Canonicos Regulares capaces esse ad deseruiendas dictas Capellanias cum negari non possit vnionem predictam assumere naturam sui constituti atque adeo quamuis antea fuerint forenses naturam suam per vnionem amiserunt et animarum cura eis est annexa quod vero dicti Canonici possint beneficia monasterijs suis incorporata et concessa deseruire clare docet Pinsonius in tractatu de beneficijs ecclesiast[icis] n 24° fol 296 et nu. 25°

Patet autem ex dicta concessione altare de Roesselare esse datum cum suis appenditijs id est Capellanijs consequenter cum cura animarum sit annexa easdem deseruire possunt ita quoque indicatum fuit in concilio Flandrie pro domino Abbate de Vormeseele contra d[ominum] Episcopum Jprens[sem] resolutum Jpris hac 21.a Martij 1670

F. Van Costenobel