Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1886*

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-08-1729

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "die sexta proximi mensis Septembris hora octava matutina" (06/09/1729).

Type: Uitnodiging door de bisschop van Brugge aan de tiendenheffers en magistraat van Roeselare om tot een overeenkomst te komen betreffende de noodzaak - of het gebrek eraan - om 2 onderpastoors te hebben in Roeselare

Beschrijving: Henricus Josephus, bisschop van Brugge, werd door de magistraat van Roeselare verzocht om te verklaren dat, ondanks het feit dat de paters-augustijnen te Roeselare de pastoor kunnen bijstaan bij zijn pastorale taken, de stad toch 2 onderpastoors nodig heeft, of kapelanen met zielzorg. De verscheidene partijen (tiendenheffers en magistraat) worden uitgenodigd om op 06/09/1729 te verschijnen in het bisschoppelijk paleis, om tot een vriendschappelijke overeenkomst te komen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1886* staat onder BRU-AGSB-Z-n1886.

Tekst

test
[voorkant]

Nos Henricus Josephus Episcopus Brugensis requisiti ex parte Magistratus Roullariensis ad dandam Declarationem Episcopalem quod praeter assistentiam R[everendorum] P[atrum] Augustinianorum Conventus dicti Oppidi R[everen]do D[omi]no Pastori ibidem necessarij sint duo vicepastores sive sacellani Curati iniungimus Partibus sive ijs quorum interest ut per suos respective Deputatos debite instructos compareant coram nobis in palatio nostro Episcopali die sexta proximi mensis Septembris hora octava matutina ad super hoc negotio amico modo conveniendum vel ad nos plene instruendum tam quoad beneficia in Ecclesia Parochiali Roularii fundata quam quo ad caetera hac in parte attendenda et ad dein videndum procedi juxta directionem nostram Ita dabamus Brugis hac 5.ta Augusti 1729

Henricus Josephus Episcopus Brugensis