Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1860*

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-10-1343

Opmerkingen analytische datum: Aangezien de uitvoering van de stichting dateert van 21/10/1356, is de genoemde paus Clemens waarschijnlijk Clemens VI (paus 1342-1352); de tweede iden van oktober van zijn tweede pontificaatsjaar vielen op 14/10/1343.

Type: Instemming door de paus met het voornemen van Judocus de Heymsrode om een kapel te stichten in de kerk van Roeselare, en verlening van het patronaat aan de stichter

Beschrijving: Paus Clemens [VI] verleent Judocus de Heymsrode, leek van het bisdom Doornik, de toestemming om een eeuwige kapelanij te stichten in de parochiekerk van Roeselare, en deze voldoende te doteren. De stichter en zijn erfgenamen zullen het presentatierecht hebben voor deze kapelanij.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Clemens episcopus seruus seruorum dei Dilecto filio Judoco de heymsrode laico tornacensis diocesis Salutem et apostolicam benedictionem deuotionis tue sinceritas quamdam ad nos et romanam ecclesiam gerere dinoscens non Jndigne meretur vt petitiones tuas qu... tum cum deo possimus ad exaudition... gratiam admittamus Cum itaque ex seri petitionis te nuper nobis oblate percepimus tu vnam perpetuam capellaniam in ecclesia parochiali de Rollers torn[acensis] dioc[ecis] Jnstruere et eam suffucienter de bonis tuis dotare proponas Nos tuis supplication... inclinat... tibi et successoribus tuis Jus presentandi ad dictam capellaniam episcopo tornacensi qui est et qui erit pro tempore personam ydoneam postque predictam capellaniam canonice Jnstitueris et ipsam de bonis proprijs sufficienter dotaueris vt prefertur tenere presentium duximus concedendum Jure tum par... lis ecclesie et cuiuslibet alterius in omnibus alijs semper saluo Nulli ergo ... hominum liceat hanc paginam nostre reseruation... jnfringere vel et ausu temerario contraire Si quis autem hoc attemptare presumpserit Jndignatio... omnipotentis dei et beatorum petri et pauli apostolorum eius se nouerit Jncursurum Datum Auinion[i] ij.┬░ Jd. octobr. pontificatus nostri anno secundo