Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1847**

Algemene gegevens

Analytische datum: 27-01-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "vanden 17 october 1641" (17/10/1641).

Type: Overzicht van de bijkomende informatie die de bisschop van Brugge nodig heeft alvorens te kunnen beslissen over het verzoek in BRU-AGSB-Z-n1847

Beschrijving: Bisschop Henricus Josephus van Brugge verklaart dat hij, zoals hij gevraagd had in BRU-AGSB-Z-n1847*, bijkomende informatie verwacht betreffende het precieze aantal communicanten en non-communicanten in de stad, betreffende de omvang van de parochie, de aanwezige beneficies en een kopie van het concordaat met de augustijnen van Roeselare van 17/10/1641.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1847** staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1847, onder BRU-AGSB-Z-n1847*. // Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

ghesien t advies sij aen dese ghevoegt het precies ghetal soo der communicanten als non communicanten vande stede van rousselaere ende eenen declaratie vande precise extendue der selve als oock vande beneficien aldaer ghefondeert nevens eene copie van t'concordaet met de p[aters] augustinen vanden 17 october 1641 aldus gegeven tot Brugghe den 27 jan[ua]rii 1725 was onderteekent Henricus Josephus Bisschop van Brugghe