Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1861*

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-12-1724

Type: Vraag door de bisschop van Brugge aan de magistraat van Roeselare voor bijkomend advies van de deken en pastoor van Roeselare, alvorens hij kan beslissen over het verzoek in BRU-AGSB-Z-n1861

Beschrijving: Henrikese Josephus, bisschop van Brugge, antwoordt op het verzoek van de magistraat van Roeselare [zie BRU-AGSB-Z-n1861] dat hij eerst advies wenst te krijgen van de deken en pastoor van Roeselare, alvorens te beslissen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1861* staat in de marge van BRU-AGSB-Z-n1861.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

[In de linkermarge:] Alvoorens hier ouer te disponneren zij deze ghestelt Jn handen van den heer onsen Lantdeken ende pastor van Rousselaer ten eijnde hij ons ten vollen Jnformere ouer den Jnhout deser ende het versouck daer bij ghedaen ende dies aengaende ons diene van Sijn advis bij bijsondere brieven actum tot brugge den 16 [decem]bre 1724 onderteeckent henrikese Josephus bisschop van Brugghe