Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1811

Algemene gegevens

Type: [Zie bij BRU-AGSB-Z-n1812]

Beschrijving: [Zie bij BRU-AGSB-Z-n1812]

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1811 is duidelijk het vervolg van het onvolledige document BRU-AGSB-Z-n1812; handschrift, overeenkomstige beschadigingen aan de randen en de inhoud wijzen daarop. Om deze reden worden BRU-AGSB-Z-n1811 en BRU-AGSB-Z-n1812 hier als 1 document behandeld, zie BRU-AGSB-Z-n1812.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

In tgheestelike hof bij minen heer de vicarijs ofte andre Ende hemlieden daer mede nemmermeer te behelpen Jtem wel verstaen In dien tcollegie vul ware van beneficianten ofte andre Ende indien datter quame eenen beneficiant van buten ofte van binnen ende dat hi eenen onghebeneficijrden vijtsteken wilde dat de prochipape ende beneficianten daer af gheen kennesse nemen sullen nemaer declareren ende segghen ons accorde es anders ghedaen biden heeren Scepenen Raet ende gheswoorne vander stede van Roesselaer maer dien beneficiande sal mueghen bedienen sijn beneficie mer niet gauderen vanden loode voor datter een vacieren sal Hoc appunctuamento perlecto et declarato coram dicti oppidi scabinis consulibus et plebeis et ab eis approbato placuit domino bailliuo cum suis complicibus illic non prius accordare et firmare Nisi dominus temporalis dominus De Rauesteijn quod sentiret ediret Quo tand... domino temporali presentato placuit vt affirmabat... dicto domino Illud In modum et formam sequen... ...tare Cuius tenor verbatim sequitur et ... Jtem min heere en wil niet gedoghen dat zijnen bailiu ende ghesworne vander kerke van Rossel. bidden zullen Den voernomden prochipape ende beneficianten noch niemant Mer es te vreden dat bidden zal den persoen die tloode begheren es ende bij zinen bailiu ende ghesworne ghepresenteert zal sijn Jtem minen her wil ooc dat den gheenen die bij sinen bail... ende ghesworne ghepresenteert zal worden tsi beneficiandt ofte andere onfang... sij inde distribucie vanden loode zonder de beneficianten meer voordeels te gheuene dan de andere Oec wil minen heere dat zi sullen ghecrighen alle brieuen ende Jnstrumenten bij hemlieden ofte den abt van sonnebeke vercreghen die in huerlieden presentie te casserne ofte te minsten Dat zij renonchieren van dien belouoende hem lieden daer mede nemmermeer te behelpene In desen saken Jtem mijn heer Wil oec dat vooren ende al voren heer claes veranneman biden prochipape ende beneficianten onfanghen sij zonder enich weder segghen Item mijn here wil oec dat die presentacie ghedaen zij ande gheheele collegie alzoe wel ander onghebeneficerde als an die beneficierde Audita a curato et beneficiatis eiusdem loci pro tunc Residen... hac voluntate domini volen... placere ne in superiores contraprotes iure censeantur et quibusdam alijs prosorus p...tis

test

In dictam ordinationem domini temporalis ... declarauerunt Insuper cum hec agerentur per prenominatos bailliuum scainos consules Iuratos Curatum beneficiatos prenominatos dictum et ordinatum est Si quispiam Dominorum Receptorum in aliquo ausu maleuolo vel temerario pernicioso ... In suum curatum vel alium coeclesiasticum Siue in diuino cultu ve... alias rebellis foret per prenominatos bailliuum et Iuratos vna cum Curato Jllico depelli possit De et super quibus omnibus et singulis predicti comparentes peturunt Ipsis aut Ipsorum alteri confici et tradi a me notario publico subcripto Instrumentum vnum vel plura Acta fuerunt hec In ...ra scabinali oppidi Rollariensis dicte tornacensis diocesis Sub anno Indictione Mense die et pontificatu prescriptis Presentibus ibidem prouidis viris Oliuero alardt michaele werbrouck Laurentio van Stamps eiusdem loci Rollarij parochianis testibus ad premissa vocatis pariter et Rogatis Sic subscriptum et singatum Et ego matheus Coorde clericus dicti tornacensis diocesis publicus sacra apostolica auctoritate notarius Juratus Quia premissis omnibus et singulis dum vt premittitur fierent et agerentur vnacum prenominatis testibus present interfui eaque omnia et singula fieri vidi sciui et audiui ac an notam sumpsi Jccirco hoc present publicum Jnstrumentum manu mea propria fideliter scriptum confeci et in hanc publicam formam redegi signoque et nomine meis solitis et consuetis signaui in fidem et testimonium omnium et singulorum premissorum rogatus specialiter et Requisitus Tenor etiam procuratorij de quo supra sequitur et est talis Anno domini millesimo quingentesimo duodecimo mensis Junij die vero vicesima septima Comparuerunt coram me notario et testibus subscriptis venerabiles viri Magister pascasius burin verus Curatus in Rollario tornacensis diocesis Dominus Ancelinus veranneman dominius clemens coorde dominus petrus dondere ac dominus Walterus Waele Copellani dicti ecclesie Rollariensis Quiquidem supliciter constituerunt suos legitimos procuratores In Cura tornacensi venerabiles Dominos et magistros Georgium tayspil Jacobum van thielt et leonem haccart Ad recognoscendum appunctuamentum Inter Ipsos et officiarios Domini temporalis de Rauesteijn et Iuratos dicti loci de Rollario Initum modo et forma vti continetur in quadam acta publica a quodam notario scripta et signata ... Corde passata Coram Justicia laycali dicti loci Anno dominj millesimo quingentesimo vndecimo mensis Marcij die vero vicesima secunda Ad consentiendum in corroborationem dicti appunctuamenti Acta fuerunt hec Anno mense et die prescriotis Presentibus ibidem Nobili et Discreta domina Johanna van lichtervelde vidua ac

gebernatrice dominij de Winendale Petro van Stamps bailliuo dicti loci de Rollario Augustino vanden berghe et Karolo van eechoute parochianis dicti loci testibus ad premissa Vocatis specialiter et Rogatis Six signatum Et[?] me Cor[nelio] arnoldi notario publico Post quorum appunctuamenti et procuratorij litterarum presentationem et Receptionem fuimus per dictos comparentes humiliter Requisiti quatenus omnia et singula in dicto appunctuamento contenta et coram nobis denuo per eos Recognita corroborare et approbare vellemus et Signaremur Nos Igitur Petrus Cotrel vicarius Jndempnitati subditorum dicti Reuerendi in christo patris prouidere[?] pacemque et amicitiam Inter eos cons...are desider... eorundem comparen... annuen... humili supplicationi et Requesti omnia et singula In dicto appunctuamenti seu concordie publico Instrumento superius inserto contenta lauda...mus et Roborauimus laudamusque Roberamus et approbamus acutoritate dicti Reuerendi in christo patris dictos conquerentes nominibus quibussupra et[?] eorum qumlibet respectiue ad Introtentionem premissorum eorum ad hoc expresso accedere consensu condempnentes per presentes In Cuius Rei testimonium sigillum vicariatus dicti Reum in christo patris presentibus litteris duximus apponendum Datum Tornaci Anno domini millesimo quingentesimo Duodecimo Mensis Augusti Die Decima Sexta

Collatio facta est de presenti copia ad original... per me Johannem de hondt notarium publicum et concordat testem signo meo manuali hic apposito

J. D Hondt