Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1866

Algemene gegevens

Analytische datum: 29-05-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "27 huius" (27/05/1725).

Type: Brief van de abt van Zonnebeke [aan de bisschop van Brugge] met de belofte om te reageren op een verzoekschrift van de inwoners van Roeselare, van zodra hij over de nodige inlichtingen beschikt

Beschrijving: Brief van abt Patricius Holvoet van Zonnebeke aan de bisschop [van Brugge], waarin hij verklaart het vorige schrijven van de bisschop ontvangen te hebben, met daarin het verzoek van de inwoners van Roeselare. De abt nam daarop contact op met de pastoor en deken van Roeselare, met een vraag om informatie. Aangezien de deken momenteel geen tijd heeft door zijn vele bezigheden, maar hij wel beloofd heeft om de abt de nodige inlichtingen te sturen van zodra hij de tijd heeft, vraagt de abt de bisschop om wat geduld te hebben tot hij alle nodige gegevens verzameld heeft om een gefundeerde verklaring op te stellen.

Tekst

test
[voorkant]

Jllustrissime Ac Reverendissime Domine

Accepi 27 huius Illustrissime Sue Gratie venerandissimas cum incluso libello Supplice nuperrime ab incolis Rollariensibus ipsi oblate etc[eter]a quarum tenorem illico communicavi R[everen]do Adm[odum] Domino Pastori ac Decano Rollariensi qui solus notitiam habet horum que requiruntur a Reverendissima Sua Gratia rogans eum quatenus me informare dignaretur Super quolibet puncto requisito: qui mihi eodem momento rescripsit sibi impossibile esse tam cito satisfacere rogatis utpote nimium nunc occupato continuis visitationibus infirmorum ac functionibus pastoralibus tempore octave solemnitatis sanctissimi Corporis Domini qua peracta promisit se mihi sine mora satisfactorum quapropter humillime Jllustrissimam Suam Gratiam rogo ut patientiam habere dignetur usquequo plenam explicationem habeam a prefato Domino Decano sine qua adequatam declarationem facere non possum interim remitto Jllustrissime Sue Gratie libellum supplicem cum ceteris inclusis ac subscribor omni cum veneratione

Jllustrissime ac Reverendissime Domine

Celsitudinis Sue observantissimus famulus Patricius Holvoet Abbas Zonnebecanus

Zonnebece 29 maij 1725