Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1856

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Brief van [de abt van Zonnebeke] [aan het kapittel van Rijsel] met het advies om in te stemmen met het door Roeselare voorgestelde akkoord betreffende het onderhoud van de kapelanen en van de pastorij

Beschrijving: Brief [van de abt van Zonnebeke] aan [het kapittel van Sint-Pieter te Rijsel], waarin hij verklaart dat hij een brief waarnaar de geadresseerde verwees in zijn vorige brief, niet ontvangen heeft, evenmin als het voorstel van overeenkomst in bijlage. Hij had enkel over dit voorstel gehoord van religieuzen van de abdij die in Roeselare een beneficie houden. Het betreft een voorstel om tot een overeenkomst te komen tussen de gemeenschappen van Roeselare en Roeselare-Buiten, en de kapittel van Rijsel en Zonnebeke (tiendenheffers te Roeselare), betreffende het onderhoud van de kapelanen van Roeselare, en van de pastoorswoning. [De abt] is er zeker van dat de inwoners van Roeselare de zaak voor de Raad van Vlaanderen willen brengen, evenals hij er zeker van is dat dit veel geld zou kosten, en dat de tiendenheffers gedoemd zijn te verliezen, en hij raadt bijgevolg aan om in te stemmen met de door Roeselare voorgestelde overeenkomst.

Opmerking: Wellicht kladversie.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Monsieur

Jaij Receu L'honneur de La vostred'hier par Lequel vous marquez que vous mauez escriet passe vn mois par ordre de messieurs du chapistre pour m'enuoier Le projet d'acomodement a concleure auec Le comunautez de roulers sur les notes que je vous auois enuoie jaij Lhonneur de vous escriere pour response que je naij pas receu de Lettre nij auceun projet d'acomodement mais jaij entendus par vn de mes Relisieux Lequel est a Roulers pour quelque temps et desers deux benefices que mesieurs du chapitre auions enuoie vn projet d'acomodement mais que ceux de roulers n'ont vouleus auceunement ij preter Loreille mais seullement que tout demeureroit au vieux piedts et selon Le projet qu'il vous ont enuoie et en cas de refus jl veullent nous traicter au conseil de Flandre pour Lentretien de deux chapelin et Lentretien de La maison pastorelle comme jls vous ont escriets je scais de bonne part que ceux de Roulers ont vne mauaise jntention pour proceder principallement ceux de dheors rouselard et que sij en cas que nous nacordons ce qu'il demandent nous sommes seur d'vn proces ainsij je suis dauis dacorder selon Le projet qu'il ont enuoié pour euiter de plus grandes et enormes depense car nous sommes seur de perdre Le proces et voilla pourquoij que jaij diect verballement audiect relisieux [aantal regels doorstreept] de faire La mesme voilla ce que jay Lhonneur de vous reponde... de ... auec tout respect ...

test

mais non pas a ceux de roullers que j'estoit d'intention d'accepter leur projet pour les raisons icij mentionné et voilla pourquoij ils vous ont escrits que jauois acquisees tantque a moij et vous conseille de faire le mesme en omnibus malis minus eligendum voilla ce que jaij lhonneur de vous respondre demeurant avec tout respect etc[etera]