Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1706

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1786"; "in 1786".

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, voor het jaar 1786

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, voor het jaar 1786. Het totaal van de rekening bedraagt 1830 gulden 4 stuiver 6 denier [inclusief tabakstiende].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

1786

Recapitulatie der verpachtijnge van de Thienden van Zonnebeke voor den jaere 1786 met den x.en pennijnck

Zuijdhouck - £ 22: 0: 0 middelhouck - 57: 4: 0 forreest thiendeken - 36: 17: 0 noorderschen houck reebrouckthiende - 34: 2: 0 zuijderschen houck reebrouckthiende - 25: 6: 0 Schildekens Elst - 28: 1: 0 mancke thiendeken - 2: 4: 0 Bollaerts thiende - 38: 15: 6 Deel der zelve Bollaerts thiende - 25: 0: 0 ander deel Bollaerts Thiende - 11: 11: 0


------------------------------------------ 281: 0: 6 Casteelhouck - 26: 8: 0 Cleenen molenhouck ge Evalueert - 52: 16: 0 de Vlaschthiende op den zelven houck - 20: 18: 0 Brootseindehouck - 9: 18: 0 oosthouck - 39: 12: 0 Cleeneplaetsehouck - 24: 4: 0 mancke Thiendeken onder Struijves - 2: 4: 0 swijnnethiendeken - 9: 0: 0
------------------------------------------ Total - £ 466: 0: 6 fl. 2796: 3: 0

[Evaluatie van den Cleenen molenhouck het dobbel van het forreest Thiendeken £ 73: 14: 0 af de vlasch thiende op den Cleenenmolenhouck 20: 18: 0


------------------ reste £ 52: 16: 0]

De Toubackthiende in 1786 door den heer prelaet vercocht aen d'Eijgenaers Bedraeght volgens Sijnne note - f. 38: 4: 6 af voor het deel van d'haezeweede- Thiende - f. 1: 7: 6 nogh af over onkosten van ophaelen - 2: 15: 6


--------------------------------- 4: 3: 0 4: 3: 0 reste - f. 34: 1: 6 34: 1: 6 Total – fl. 2830: 4: 6