Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1703

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1783".

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, voor het jaar 1783

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, voor het jaar 1783. Het totaal van de rekening bedraagt 2451 gulden 6 stuiver.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

1783

Recapitulatie der verpachtijnge van de Thienden van Zonnebeke voor den Jaere 1783 met den Thienden pennijnck

Zuijdhouck - £ 19: 5: 0 middelhouck - 49: 10: 0 forreestthiendeken - 28: 12: 0 noorderschen houck reebrouckthiende - 31: 18: 0 zuijderschen houck reebrouckthiende - 17: 1: 0 Scheldekens Elst - 15: 8: 0 manckethiendeken - 2: 4: 0 Bollaerts Thiende - 30: 16: 0 Deel der selve Bollaerts Thiende - 25: 0: 0 ander deel Bollaertsthiende - 11: 11: 0


--------------- 231: 5: 0 Casteelhouck - 26: 8: 0 Cleenen molenhouck ge-Evalueert - 35: 4: 0 De Vlaschthiende op den Zelven houck - 22: 0: 0 Brootseindehouck - 8: 16: 0 oosthouck - 39: 12: 0 Cleene plaetsehouck - 34: 2: 0 mancke thiendeken onder Struijves - 2: 4: 0 Swijnne Thiendeken - 9: 0: 0
--------------- Total - £ 408: 11: 0 fl. 2451: 6: 0

[Evaluatie van den Cleenen molenhouck het dobbel van het forreest Thiendeken £ 57: 4: 0 af de vlaschthiende op den Cleenenmolenhouck 22: 0: 0


------------------ reste £ 35: 4: 0]

De Toubackthiende in 1783 vercocht door den heer prelaet aend'Eijgenaers Bedraeght volgens sijne note - f. 28: 5: 6 af voor het deel van d'haezeweede- thiende - f. 1: 17: 0 nogh af onkosten van ophaelen – 2: 16: 0


--------------- 4: 13: 0 4: 13: 0 reste - fl. 23: 12: 6 23: 12: 6 Total - fl. 2474: 18: 6