Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1702

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende dateringen: "1782"; "in 1782".

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, voor het jaar 1782

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, voor het jaar 1782. Het totaal van de rekening bedraagt 2505 gulden 10 stuiver 6 denier [inclusief de tabakstiende].

Tekst

[VOORLOPIG]

test

1782

Recapitulatie der verpachtijnge vande Thienden van Zonnebeke voor den Jaere 1782 met den Thiendepennijnck

Zuijdhouck - £ 19: 5: 0 middelhouck - 50: 1: 0 forreest Thiendeken - 29: 3: 0 noorderschen houck reebrouckthiende - 31: 7: 0 zuijderschen houck reebrouckthiende - 15: 19: 0 schildekens Elst - 20: 18: 0 mancke Thiendeken - 2: 4: 0 Bollaerts Thiende - 22: 0: 0 Deel der Zelve Bollaerts Thiende - 24: 4: 0 ander deel Bollaerts Thiende - 11: 0: 0


----------------- 226: 1: 0 Casteelhouck - 22: 0: 0 Cleenenmolenhouck geEvalueert - 21: 9: 0 De Vlasch Thiende op den zelven houck - 36: 17: 0 Brootseinde houck - 15: 19: 0 oosthouck - 50: 1: 0 Cleeneplaetsehouck - 32: 9: 0 mancke Thiendeken onder Struijves - 2: 4: 0 Swijnne Thiendeken - 9: 0: 0
----------------- Total - £ 416: 0: 0 fl. 2496: 0: 0

De Toubackthiende in 1782 door den heer prelaet vercocht aen d Eijgenaers volgens Sijne note Bedraeght naer aftreck van het deel voor d'haezeweede Thiende - f. 12: 5: 0 nogh af over onkosten ophaelen - 2: 14: 6 reste - f. 9: 10: 6 9: 10: 6 Total - fl. 2505: 10: 6

[Evaluatie Cleenen molenhouck Thiende het dobbel van het forreesthiendeken £ 58: 6: 0 af Vlaschthiende 36: 17: 0


----- reste £ 21: 9: 0]