Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1695

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "1777"; "1778"; "1779"; "1780"; "1781"; "1782"; "1783"; "1784"; "1785"; "1786".

Type: Overzicht van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, 1777-1786

Beschrijving: Overzicht van de tienden van de abdij van Zonnebeke te Zonnebeke, voor de periode 1777-1786. Het totaal van de rekening komt op 2503 gulden 19 stuiver 4 denier.

Tekst

BRU-AGSB-Z-n1695 [voorkant]

Zonnebeke

Année Commune van de thienden van Zonnebeke met den x.en pennijnck

1777 - f. 2023: 5: 0 1778 - 2104: 14: 0 1779 - 2158: 17: 6 1780 - 1973: 6: 6 1781 - 2215: 3: 0 1782 - 2505: 10: 6 1783 - 2474: 18: 6 1784 - 2489: 17: 0 1785 - 2872: 12: 6 1786 - 2830: 4: 6 ___________________________________________ tZamen - f. 23648: 9: 0

De Thiende op De landen gaende 1/10 - f. 2364: 16: 10 4/5 met d'hofstede het Westgoedt en is hier boven niet mede begrepen ende wordt Separaet verpacht a Jaerl[ijck]x - f. 120: 0: 0 De Bloet-thiende wordt geschat op jaerl[ijck]x - f. 36: 12: 6 ___________________________________________ af de pointingen ten laste van de pagters - M[emori]e - 2521: 9: 4

af reparatien prochiekerke en huijs pastoreel - neant

Daer in wordt geene competentie pastoreel betaeld om dat den pastor wezende religieus van d'abdie t'haeren koste word onderhouden - M[emori]e

af onkosten Verpagtingen aen de pachters Een tonne Bier - f. 9: 0: 0 aen de Schepens 6 Bout. Wijn - 3: 12: 0 Conditien - 3: 18: 0 publicatien - 1: 0: 0 ___________________________________________ - 17: 10: 0 17: 10: 0 - Reste Suijver - f. 2503: 19: 4

BRU-AGSB-Z-n1695 [achterkant]

art. 9 De l'etat Relevé Dimes De Zonnebeke