Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1888*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-01-1645

Type: Vereniging door de bisschop van Brugge van bepaalde kapelanijen te Roeselare

Beschrijving: Nicolaus de Haudion, bisschop van Brugge en erfelijk kanselier van Vlaanderen, verklaart dat pastoor Waltherus Smits van Roeselare, en de magistraat van de stad en gezworenen van de kerk daar, hem verzochten om bepaalde van de kapelanijen te Roeselare te mogen verenigen, opdat er daardoor voldoende middelen zouden zijn voor bijkomende zielzorg, welke nodig is door de toename van de bevolking. De decreten van het Concilie van Trente voorzien deze mogelijkheid [+ overname tekst verzoekschrift; zie BRU-AGSB-Z-n1888**]. Hierop keek de bisschop het document met de instemming van de abt van Zonnebeke, als patronaatsheer te Roeselare, in [+ overname tekst instemming; zie BRU-AGSB-Z-n1888***]. Hierop liet de bisschop een oproepingsbrief uitzenden, opdat allen die bezwaren zouden hebben tegen zo een vereniging van beneficies, deze kenbaar zouden komen maken voor de officiaal van Brugge [+ overname tekst oproepingsbrief; zie BRU-AGSB-Z-n1888****]. Deze oproepingsbrief van door meester Waltherus Smits aan de deur van de Roeselaarse parochiekerk bevestigd, zoals bevestigd wordt in BRU-AGSB-Z-n1888*****. Niemand kwam opdagen op de vastgelegde 3 dagen, zodat de bisschop besloot dat er geen bezwaren bestonden tegen dergelijke vereniging van kapelanijen [+ verslag van de officiaal; zie BRU-AGSB-Z-n1888******]. Hierop besluit de bisschop dat de kapelanij van Sint-Jacob verenigd zal worden met die van OLV 'Castri de Iseghem', dat de kapelanij van OLV in het hospitaal verenigd zal worden met die van Heilig Kruis in de kapel van Ter Bets, en dat de kapelanij van Sint-Michiel verenigd zal worden met die van de Allerheiligste Drievuldigheid, echter zonder dat de huidige beneficiehouders benadeeld zouden worden. Toekomstige beneficiehouders zullen echter moeten resideren te Roeselare, zij zullen geen afstand kunnen doen van hun beneficie of het kunnen permuteren zonder de schriftelijke instemming van de abt van Zonnebeke, en zij zullen de pastoor moeten bijstaan in zijn zielzorg, wanneer hij daarom verzoekt. Voor elk van de houders van de verenigde kapelanijen wordt gedetailleerd uiteengezet welke pastorale taken tot zijn verantwoordelijkheid zullen behoren.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1888* neemt de tekst over van BRU-AGSB-Z-n1888**, BRU-AGSB-Z-n1888***, BRU-AGSB-Z-n1888****, BRU-AGSB-Z-n1888***** en BRU-AGSB-Z-n1888******; voor de namen, instellingen en functies vermeld in die teksten, zie daar.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Nicolaus De Haudion Dictus De Giebrechies Dei et Apostolice sedis gratia Episcopus Brugensis perpetuus et hereditarius flandriae Cancellarius Omnibus presentes Litteras nostras visuris salutem in Domino Noueritis pro parte Domini ac magistri Waltheri Smits S[anctae] T[heologiae] Licentiati Pastoris Ecclesiae Parochialis oppidi Rollariensis et magistratus eiusdem oppidi ac Juratorum dictae Ecclesiae Parochialis humiliter nobis oblato Libello fuisse Supplicatum quatenus attenta pluralitate Capellaniarum seu beneficiorum in eadem Ecclesia parochiali fundatorum simulque mittitarint animarum in et extra idem oppidum commorantium et adhuc quotidie notabiliter crescentium cui indubit vnius Parochi quantiminis idonei et sufficientis cura nullatenus sufficiebat ac prouide aliorum proborum et doctorum Praesbyterorum adiutorium erat necessarium advnionem aliquot earundem Capellaniarum Juxta S[ancti] Concilij Trident[ini] decreta procedere auctoritate nostra ordinaria dignaremur et vellemus Cuius[?] quidem Libelli Tenor sequitur et est talis PerJllustri atque Reuerendissimo Domino Episcopo Brugensi Exponit debita omnj reuerentia Dominus ac Magister Waltherus Smits S[anctae] T[heologiae] L[icentiatus] Pastor Ecclesia Parochialis Rollariensis cum Magistratu eiusdem oppidi et Juratis predictae Ecclesiae quid a duobus annis Reverendissima Suae Gratiae exposuerunt pluritatem Capellaniarum ibidem fundatarum quarum Possessores non resideant simulque necessitatem plurum doctorum et bonorum Sacerdotum

test

Qui in ampla ista parochia Rollariensi subseruiant Posteri in auditione confessionum Infirmorum visitatione et administratione aliorum Sacramentorum Officij duini celebratione et cantatione missarum Dominicis et festi ac Laudum B[eatae] Virginis quotidiana celebratione Lectionis Catechisticae traditione et caeteris functionibus Pastoratibus Supplicantes quatenus eodem pro alimentatione dictorum dignaretur inter se connectere et v...rie aliquot Capellanias in dicta Ecclesia et Parochia fundatas pro quo eidem placuit audiri desuper et requiri consensum R[everendi] admodum Domini Abbatis de Sunnebeke tamquam illarum Patroni et quia idem Reverendus admodum Dominus Abbas in illam vnionem consensit et Iuxta actam eiusdem desuper emanatam quam humillime iterato Exponentes orant Perill[ustrissima] atque Reverendissima v[estra] D[ignitas] dignetur ad effectum praenominatum aliquot Capellanias vnire quarum erunt? capaces tantum Presbiteri abeadem ad confessiones audiendas caetera que numia pastoralia inter caeteres maxime ...enti Idonei qui tenebuntur Pastori et communitati in supradictis personaliter residentes assistere et subseruire ad maiorem Dei gloriam ac animarum praefatae Ecclesiae Salutem Quod faciendo etc. Post cuius Libelli exhibitionem nobis factam volentes tam p... et Laudabile Supplicantium desiderium pro viribus promovere et ne futuris temoribus earundem Capellaniarum vnioforte vocaretur in Dubium quali ... adhibitis solemnitatibus omnibus de Jure et stijlo

Requisitis processus desuper fuisset indebito fulminatus Mandauimus nobis transmitti Litteras originales consensu R[everendi] D[omini] Abbatis et monasterij seu conuentus Loci de Sonnebeke in saepedictorum beneficiorum vnionem eadem Libello supplico mentionans cuius tenor erat talis Nos Bernardus Abbas Monasterij et Dominus temporalis loci De Sunnebeke nec non Prior et conventus eiusdem monasterij ordinis canonicorum Regularium Sancti Augustini Omnibus ad quos hec nostrae Litterae pertigerint notum facimus qualiter nobis facta supplicatione D[ominorum] pastoris Burgimagistri ac Scabinorum oppidi Rollariensis expositum fuerit in Ecclesia parochiali et extra eam intra Limites praefati oppidi et Parochiae Rollariensis plura esse fundata beneficia nostri iuris Patronatus quorum possessoribus vel non residentibus vel alias eidem Ecclesiae non seruientibus neque ad sacrum ordinem presbiterij se promoueri facientibus ista Ecclesia cum fideli populo illi subiecto non Leue in spiritualibus detrimentum pateretur et quandoquidem vt praeterea eadem supplicatio continebat tantus esset animarum numerus praefati oppidi et Parochiae vt vnus Rector omnibus pastorale solatium exhibere non sufficeret ijdem D[omini] Curatus, Burgimagister et Scabini nobis humiliter supplicabant quatenus in vnionem praedictorum aliquot beneficiorum videlicet Capellaniae Sancti jacobi cum Capellania Beatae Mariae Virginis dicta Castri de Iseghem Idem Capellaniae beatae Mariae virginis fundatae in hospitali eiusdem oppidi cum Capellania Sanctae Crucis in Sacello ter

test

Bets ac tertio Capellaniae Sancti Michaelis cum Capellania Sanctissimae Trinitatis per ordinarium faciendam consentire dignaremur et vollemus Quarum quidem Capellaniarum sic vnitarum pro futuris temporibus successores idonei et per Episcopum Brugensem approbati personaliter residere ac parati esse deberent ad cantandum in choro Ecclesiae praefatae celebrandum in eadem missis dominicis ac festis aliaque diuina officia Jtem ad confessiones excipiendas verbum Dei annuntiandum pueros indoctor... in catechismi instruendos Infirmos visitandos aliaque sacramenta et sacramentalia administranda in subsidium eiusdem domini Pastoris et illius successorum quando ijsdem Pastori at successoribus placuerit Nos igitur volentes tam pium et necessarium Supplicantium votum pro viribus promouere tenore presentium declaramus nos in eandem vnionem et omnia inde dependentia saluo in omnibus Iure Patronatus nostro Laudare et approbare ac in eam consentire Rogando Perillustrem atque Reverendissimum Dominum episcopum Brugensem quatenus ad eamdem seruatis quae de iure seruari debent procedere non grauetur Datum Zunnebeca in monasterio nostro sub signatura nostra et Prioris nostri nomine connexitus Die nona nouembris anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto et erat subsignatum Bernardus Abbas de Sonnebeke D[ominus] Wicartz Prior nomine conuentus Praefati sigillis respectiue D[omini] Abbatis in rubropane et dicti conuentus in cera rubra desuper impressis quibus Litteris per nos visis et perlectis volentes in negotis eiusdem vnionis iuxta formam Puris[?] vlterius procedere curauimus expediri citatoriales in forma ad omnes et singulos sua communiter vel diuisum interesse putantes ad

allegandum coram Officiali nostro rationes si quas haberent ob quas existimarent ad earundem beneficiorum vel vnius vel plurimum ex illis vnionem et incorporationem procedi non posse quarum etiam Citatorialium contentium de verbo ad verbum presentibus inseruimus et est tale Nicolaus De Haudion Dei et Apostolicae sedis gratia Episcopus Brugensis perpetuus et haereditarius flandriae Cancellarius omnibus Presbyteris Clericis notarijs et Tabellionibus ac nuntijs Curiae nostrae Juratis alijsque omnibus Publicis personis quas ad insinuationem presentum aucthorisamus salutem in Domino Exhibita nobis nuper proparte Dilectorum nobis in Christo Dominorum Pastoris Burgimagistri et Scabinorum oppidi Rollariensis necnon Iuratorum Ecclesiae parochialis ibidem nostrae Diocoesis supplicatio continebat qualiter in eadem Ecclesia Parochiali plura existerent beneficia quae et si praesumenda firent illic ex eleemosijnis piorum ad commoditatem populi et diuini cultus augmentum fuisse fundata earum tamen possessores siue ab tenuitatem fuctium siue obpretentas patrie commotiones fundationibus alijsque documentis deperditis de oneribus eorumdem beneficiorum constare non possent hactenus in eadem Ecclesia Parochiali non residissent Insuper cum vt eadem petitio subiungebat numerus fidelium in eodem oppido in tantum quotidie accresceret vt vnus Rector parochialis omnibus illis debito administrandis sufficere nullatenus posset prout etiam nobis saepius alias in visitatione nostre et alibis fuerat expositum ijdem Domini Pastor Burgimagister Scabini ac Iurati humiliter Nobis supplicabant quatenus premisis omnibus per beneficiorum vnionem vel alias prout de Iure possumus competens remedium adhibere

test

Dignaremur et ...cemus Nos igitur qui nihil magis in votis habemus qoram[?] vt fidelibus nobis subditis vbique de solatio pastorali abunde sit prouisum Considerantes quede... prescript... sanctorum Canonum et concilij Tridentini Liceat ordinarijs Le... vtilitate vel necessitate Ecclesiae id exigente vnire beneficia beneficijs vocatis tamen quorum interest et siue preiudicio possessorum viso etiam Libello supplice nomine earundem dominorum Burgimagistri et Scabinorum oblato Reverendo Domino Abbati et domino temporali Sonnebecano tamquam Patrono praefatae Ecclesiae parochialis et beneficiorum in eadem fundatorum nec non apostilla marginali de data nonae huius ab eodem subsignata et illius sigillo communita qua declarat sese consentire in vnionem aliquot beneficiorum eiusdem Ecclesiae per Nos subiectis tamen conditionibus in eadem apostilla contentis faciendam Rationabile existimauimus seruatis de Iure seruandis procedere ad vnionem Capellaniae Sancti Jacobi in eadem Ecclesia fundatae cum Capellania Dicta Castri de Iseghem Item Capellaniae beatae Mariae fundatae in hospitali predicti oppidi cum Capellania Sanctae Crucis in Sacello ter Bets intra Limites eiusdem Parochiae Ac tertio Capellaniae Sancti Michaelis cum Capellania Sanctissimae Trinitatis sub onere tamen quod earumdem Capellaniarum futuri successores debebunt idonei esse et per nos approbati ad in saepedicta Ecclesia parochialis confessiones excipiendum aliaque in subsidium predicti Domini Pastoris sacramenta administrandum et officia Diuina congrue peragendum prout Latius in decreto

Desuper conficiendo continebatur ...are vobis et singulis vestrum[?] mandamus vt coram officialis nostro quem ad infrascripta specialiter committimus in diem aliquem per vos designandum citetis omnes et singulos sua communiter vel diuisim interesse presentantes ad videndum presentas Capellanias et quo premittitur modo vnire et incorporari dantes eisdem septem dies pro primo termino et alios septem pro secundo et totidem pro tertio et peremptorio termino intra quot in Iudicis proponant et instituent[?] causas signa... habent ob quas ad eandem vnionem procedi non debeat cum inthimatione quod siue ...tecti compareant siue non nihilominus in hac vnione vsque ad sententiam inclusiue procedetur et si neminem quem predicta concernant reperire potueritis vel...s vt executio presentium que fiet ante fores dictae Ecclesiae parochialis per affixionem copiae harum et executionis vestrae eundem sit effectus et valoris ac si in proprias singularum personas facta fuisset et quid in premissis feceritis Nobis vel Officiali nostro fideliter rescribatis Datum brugis sub sigillo nostro et Secretarij nostri signatura Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto mensis nouembris die decimaoctaua Infra demandato PerIllustris et Reuerendissimi Domini predicti et erat signatum J. B. vande Zijpe et adiecto quodam signo manuali Desuper etiam sigillo maioris formae Dicti Reuerendissimi Domini in pane ruber impresso Verum cum ijdem Supplicantes nobis exposuissent sese post diligentem inquisitionem neminem patuisse unionire[?] quem

test

Prememoratorum beneficiorum vnio concernat mandauimus earundem citatorialium executionem fieri per affixionem copiarum ad valuas prefatae Ecclesiae Parochialis Rollariensis prout easdem fuisse executas nobis constitit ex relatione parti Domini ac Magistri Waltheri Smits similiter presentibus inserta et est tenoris sequentis Anno Domini Millesimo sexcentesimo quadragesimo quarti die vigesimo nouembris et Dominica vltima post Pentecostem vigore Litterarum Citatorialium retroscriptarum et nominatum clausulae: Omnibus et singulos presbiteris etc[etera] illis insertae ego infrascriptus Presbiter et Pastor rollariensis citaui harum copia ad valuas Ecclesiae parochialis Rollariensis affixa omnes et singulos sua diuisim vel communiter interesse putantes adcomparendum hora decima ante meridiem aliquo dierum infrascriptorum coram Reuerendo admodum Domino Officiali Brugensi et ibidem allegandum et Deducendum rationes si quas habent quare ad vnionem capellaniarum in illis expressarum procedi non debeat eisque assignaui proprimo termino diem 28.a Nouembris pro secunda quintam decembris et pro tertio ac peremptorio due decimam eiusdem Decembris et anni 1644 cum inthimare quod... siue citati compareant siue non nihilominus in hac vnione vsque ad sententiam inclusiue precedetur in quocum fidem has mea manu subsignaui hac die vigesimasecunda nouembris anni prefati millesimi sexcentesimi quadragesimi quarti et erat subsignatum W. Smits Presbyter cum

certo signo manuali qua relatione nobis exhibita mandauimus easdem citatoriales iuxta earundem tenorem coram Officiali nostro reproduci et casu pro aliquis pres... interesse compareret coram eodem allegari causam vel causas ob quas ad prefatam vnionem iudicialiter faciendam procedi non posset vel alias in vasum contumacie Lapsis tribus terminis per easdem Citatoriales prescriptis procedi ad seclusionem ab oppositione seu exceptione aduersus eandem vnionem prout iuris et stijli: post quos p...dem terminos cum pro parte eorundem Supplicantium apud acta nemine comparente fuisset requisitum et conclusum ad seclusionem et declarationem contumaciae aduersus omnes et singulos sic citatos et peremptorie euocatos Jdem Officialis noster Decretum suum seclus... interposuit et Supplicantes pro veteriori eiusdem vnionis executione et sententia aucthoritate nostra ordinaria ferenda adnos remisit Sequitur tenor Decreti prefati Officialis Brugensis vniuersis et singulis ad quos presentes deuenerint salutem in Domino Notum facimus quod ad Nos dilata fuerint die vigesimo nona precedentis mensis Nouembris Littera patentes Perjllustris et Reuerendissimi Domini Episcopi Brugensis sigillatae et signatae J.B. vande Zijpe Secret. subdata diei decimae octauae eiusdem mensis prout desuper in actis Curiae quibus idem Reuerendissimus Dominus coram se aut etiam coram Nobis Officiali prefati citari mandat terminis imbi comprehensis

test

peremptorie adinstructiam[?] Dominorum Pastoris Burgimagistri et Scabinorum oppidi Rollariensis nostrae Diecoesis necnon Juratorum Ecclesiae parochialis ibidem supplicantium omnes et singulos sua interesse putantes coram se seu coram Nobis ibidem rationem causam seu rationes et causas signas haberent opponerent aduersus vnionem faciendam Judici aliter aliquorum beneficiorum seu Capellaniarum eiusdem Ecclesiae scilicet Capellaniae sancti Jacobi cum capellania nuncupata Castri de Iseghem Capellaniae Sanctae Mariae fundatae in hospitali ibidem ad illam nuncupatam sanctae crucis in Sacello ter Bets intra Limites eiusdem parrochiae ac vltimo Capellaniae sancti Michaelis cum Capellania Sanctissime Trinitatis eaque omnia de consensu Reuerendi Domini Abbatis Sonnebecani Diocoesis Jprensis vti Patroni dictae Ecclesiae Rollariensis et beneficiorum ibidem fundatorum vt supra dictum est sub conditionibus ac clausulis Latius insertis dictis Litteris citatorialibus in actis Curiae nostrae vti premittitur hic supra Latius continetur ad quas nos referimus vt et visa vlterius executione in vrm. clausule Quare etc[etera] in d...s... earumdem Litterarum facta per affixionem earumdem per copiam ad valuas Ecclesie Parochialis dicti oppidi Iuxta relationem et Signaturam Reuerendi Domini Waltheri Smits Pastoris ibidem et Decani Christianitatis illius districtus de data 22.a vltimo Lapsi mensis nouembris necnon requisitione facta apud acta seu coram Nobis in consistorij pro parte Dictorum Dominorum Pastoris Burgimagistri ac scabinorum oppidi

et Iuratorum Ecclesia prefatorum per Cornelium Moerman apparitorem nostrum vti procuratorem eorundem Dominorum Supplicantium concludendend... seclusionem et declarationem contumaciae aduersus omnes et singulos quoscumque sic citatos et euocatos peremptorie Nos premissis et que circa eadem acta coram nobis ex...unt attentis declaramus omnes ac quoscumque hi... interesse putantes seu pretendere volentes contumaces ac in vrm. contumaciae seclusos ab oppositione seu exceptione aduersus vnionem et incorporationem dictorum respectiue beneficiorum seu Capellaniarum adinuicem decernentes ea propter presens decretum nostrum deferri ad Perillustrem et Reuerendissimum Dominum Episcopum Brugensem prefatum vti ordinarium per illum seu eos quos negotium present tangit et Implorandam vel ferien... illius aucthoritatem vti ordinarij et requirendum procedi ad vnionem et incorporationem predictorum beneficiorum seu Capellaniarum ad...em Sic statuentes in his scriptis Actum Brugis Anno Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo quarto mensis decembris die vigesima et Infra de mandato Reuerendi Domini Officialis parti et erat subsignatum N. Audeians cum certo manuali signo Quibus attentis ac presertim quod petitio Supplicantium sit Austa[?] et rationi consona prehabita etiam matura inquisitione et informatione de et super veritate prenarratorum omnium et singulorum Nos supplicationi

test

predictae fauorabiliter inclinati dictas Capellaniam sancti Jacobi Capellaniae nuncupatae Castri de Iseghem Capellaniae vero Beatae Mariae fundatae in hospitali dicti Oppidi parte Capellaniae Sanctae Crucis in Sacello ter Bets ac finaliter Capellaniam Sancti michaelis Capellaniae sanctissimae Trinitatis cum omnibus ... et pertinentijs suis vniuersis auctoritate et potestate nostra ordinaria sine preiudicio tamen modernorum earumdem Capellaniarum possessorum vniendas annectendas et incorporandas duximus prout vnimus annectimus et incorporamus per presentes quarum quidem Capellaniarum omnium ita vnitarum futuris temporibus possessores tenebuntur onera omnia ijsdem Capellanijs de Iure consuetudinem vel fundatione annexa eadem vnione non obstante debite persoluere atque in sepedicta Ecclesia parochialis personaliter residere neque easdem suas Capellanias cedere resignare vel permutare aut alio quouis modo dumittere poterunt nisi de consensu nostro et parti Reuerendi Domini Abbatis Sonnebecani in scriptis obtento Insuper tenebuntur predicto Domino Pastori dictae Ecclesiae Parochialis in omnibus Officium Parochiale concernentibus vbi adhoc requisiti fuerint debita cum promptitudine subsidiari ordinis infrascript... videlicet Possessor Capellaniarum Sancti Jacobi Sanctae mariae Castri de Iseghem tenebitur eadem D[omino]

Pastore id volente et petente catechisare concionari confessiones excipere infirmos visitare eisque sacramentea administrare necnon dominicis et festis solemnem missam Pastore impedito decantare omnesque alias pastorales functiones requisitus absque vlla contradictione subire Possessor vero Capellaniarum B[eatae] Mariae in hospitali Rollariensi et Sanctae Crucis in sacello ter Bets infra Limites Dictae Ecclesiae parochialis Rollariensis tenebitur eodem Domino Pastore et Possessore dictarum Capellaniarum Sancti Jacobi et B[eatae] Mariae Castri de Iseghem impeditis vel etiam vbi ab eodem domino Pastore requisitus fuerit confessiones excipere egritos o...sere illisque sacram s...axim[?] et extremae vnctionis sacramentum administrare catechisare concionari et summum sacrum festis et Dominicis Decantare omniaque alia numia pastoralia exercises Denique Possessor Capellaniarum Sancti Michaelis et Sanctissimae Trinitatis ad quas non nisi presbyter presentari vel promoueri poterit teneb...tur officium Scholastici et Custodis seu Sacrista et Thesaurarij exercere musicam scire et Docere Pastori alijsque presbyteris Capellanis in diuinis Officijs assistere et in administratione diurna et nocturna sacramentorum subseruire instructioni iuuentutis per Ludimagistrum faciendae ...gilare et intendere

test

Se...lares aliquot in obsequium et ministerium Ecclesiae circa et... et teressionias[?] instruere Ecclesiam et Altaria Ornare ... venerabilis sacrorum oleorum et Baptisterij diligenter seruare Lampades et Luminariae accendere aliaque omnia s... officij munia cum auxilio tamen alterius Custodis vel Ludimagistri Laici per illos quibus de Iure competit ad...si et a nobis approbati abire Insuper omnes et singuli predictarum Capellaniarum Possessores tenebuntur per vices ordine et horis per nos in visitatione post datam presentium designandis missas omnes aliaque Officia diuina in eadem Ecclesia fundata vel que ex deuotione fidelium fieri continget ac insuper sacra ...tria matutina dominicis et festis in eadem Ecclesia parochiali celebrare Laudes quotidie in honorem beatissime virginis et singulis ferijs ...tis in honorem venerabilis Sacramenti similiter per ...es decantare sacro solemni festis et dominicis decantando alijsque omnibus officijs douinis debita cum reuerentia assistere et cantare sub emolumentis tam distributionibus et accidentibus per nos assignandis ac finaliter dicto Domino Pastori in premissis omnibus tamquam superiori subesse et reuerenter obedire Et quia vti predictum est Capellaniarum Sancti Jacobu et beate marie Castri de Iseghem nec non Capellaniarum Beate Marie in

Hospitali et Sancte Crucis in Loco ter Bets Possessores tenebuntur in subsidium eiusdem Domini Pastoris Sacramentum confessionis excipere et verbum Dei annuntiare Declaramus neminem ad easdem Capellanias in posterim posse presentari vel alia quacumque via promoueri quem preuie non consistent per nos ad confessiones audiendas et concionandum tamquam idoneum et sufficientem fuisse approbatum et at premissa suum debitum consequantur effectum mandamus omnibus et singulis quos presens negotium concernit vel concernere poterit quomodolibet in futurum quatenus futuros prefatarum Capellaniarum possessores fructus reditus et prouentus ac emolumenta omnia earumdem quiete recipere et Leuare sinant et permittant nullum illis ea in parte per se vel alium directe vel induate[?] impedimentum prestando Iure cuiuslibet semper saluo Datum Brugis in palatio nostro Episcopali sub signatura nostra et Secretarij nostri nec non maiori nostro sigillo die septima mensis Januarij anni Domini millesimi sexcentesimi quadragesimi quinti et signatum erat N. Episcopus Brugensis et infra de mandata Perillustris et Reuerendissimi Domini predicti et signatum J.B. vande Zijpe et Sigillatum maiori sigillo in pane rubeo

Collatione facta cum originali Jnuenta est hec copia Concordare per infrascriptum Scribam Ciuitatis Roulariesis [sic] hac xj.a Februarij anni millesimi sexcentesimi quadragesimi quinti

P. demeulenaere

BRU-AGSB-Z-n1888

G. Rousselare Vnie vande Capelrijen van Roesselare anno 1695