Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1835*

Algemene gegevens

Analytische datum: 07-07-1791

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "desen iegenwordigen Jaere ende ontbloot 1791".

Type: Borgstelling door Martinus Masschelein voor Fran[ci]s Gadeijne voor de pacht van de tiende van de abdij van Zonnebeke op de Kruiseik-Hoek te Beselare, voor het jaar 1791

Beschrijving: Martinus Masschelein filius P[iete]r verklaart dat hij zich borgstelt voor de tiende te Beselare die Fran[ci]s Gadeijne wil pachten van de abdij van Zonnebeke, met name het tweede kanton van de Kruiseik-Hoek, voor het jaar 1791.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven martinus masschelein filius p[iete]r woonende binnen dese prochie verklaert zoo hij doet bij desen zig te stellen ende Constitueren voor seker borge ende principael over den houk thiende die frans. gadeijne staet hedent te pagten genoemt den tweeden Canton Cruijseekhouk Competerende d'abdije van Zonnebeke voor desen iegenwordigen Jaere ende ontbloot 1791 desen 7.en Julij 1791 toorconden

martinus masschelein