Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1787

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd.

Type: Overzicht van de ontvangsten van de hernisrenten te Lampernisse

Beschrijving: Overzicht van de ontvangsten van de hernisrenten te Lampernisse, volgens de rekening van de ontvanger, Albert Antoine De Cuijpere, en van Patricius Joseph De Cuijpere. Het totaal van de ontvangsten bedraagt 31 pond 10 schelling 7 denier parisis, met aftrek van kosten 21 pond 0 schelling 4 2/3 denier parisis.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

hernisrenten Lampernisse

Iaerlickx Beloop van de hernisrenten in Lampernisse Volgens Rekenijnge Van albert antoine De Cuijpere ontfanger der zelve Renten gesloten ... ende oock volgens de Gonne van patricius Joseph De Cuijpere in ponden parisis

d'hoirs Joncker Guilliame alexander de pottere - lb gelden Jaerlickx - 8: 6: 5 Den Disch van Lampernisse - 0: 12: 3 1/2 Den heer pastor van Lampernisse - 0: 2: 8 De Celle Broeders in Veurne - 0: 18: 4 S[in]t Jans Gasthuijs tot Brugge - 0: 16: 3 1/2 Leonardus francois Rommelaere over de kercke van oostkercke - 0: 16: 3 1/2 D'heer ollevier antoine vandermeersch - 0: 15: 8 D'heer ignaes de vroux - 1: 7: 10 1/2 Jgnatius ferdinandus Eugenius Tahon - 1: 3: 1 Mevrauwe vandewouvere - 0: 10: 4 Joncker Charles Bernier - 4: 4: 2 D'heer francois albert Vermeersch - 9: 13: 4 1/2 De paters Trinitarissen tot hondtschote - 0: 12: 11 D'abdije van hemelsdaele tot Brugge - 1: 10: 10 1/2


-------------------- Total jaerlickx - 31: 10: 7 af 1/3 voor de Tantieme van den ontfanger - 10: 10: 2 1/3
-------------------- Restêrt Jaerlickx zuijver - 21: 0: 4 2/3 fl. 10: 10: 2 1/3

test

Relevé Des hernis-rentes, lampernisse