Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1760

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1785".

Type: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1785

Beschrijving: Overzicht van de verpachting van de tienden te Beselare voor het jaar 1785. Het totaal van de pachtsommen komt op 2382 gulden 6 stuiver.

Tekst

test
[voorkant]

1785

Recapitulatie der Verpachtijnge van de Thienden in Becelaere voor den jaere 1785 met den x.en p[enninc]k

[In de linkermarge: daer en is van de Toubackthiende 1785 niet ontfange[n] geweest - M[emori]e]

Velthouck - £ 7: 14: 0 Casteelhouck 1.en Canton - 48: 8: 0 2.en Canton idem - 66: 0: 0 molenhouck - 33: 11: 0 Ter haudhouck - 50: 0: 0 ouden hondhouck - 63: 16: 0 Cruijseecke houck 1.e[n] Canton - 44: 0: 0 jdem 2.e[n] Canton - 52: 16: 0 Geluvelhouck - 30: 16: 0 ____________________________ Total - £ 397: 1: 0 ____________________________ - fl. 2382: 6: 0

De Touback Thiende - neant