Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1758

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt als datering gebruikt. // Bijkomende dateringen: "1777"; "1778"; "1779"; "1780"; "1781"; "1782"; "1783"; "1784"; "1785"; "1786".

Type: Rekening van de tiende te Beselare, 1777-1786

Beschrijving: Overzicht van de opbrengsten van de tiende van Beselare in de periode 1777-1786, en overzicht van de uitgaven voor de pastoor, koster en kapelaan, en hun woningen. De netto-opbrengst van de tiende komt op 1603 gulden 6 stuiver.

Tekst

test
[voorkant]

Becelaere

Année Commune van de thiende van Becelaere

1777 - 1932: 3: 0 1778 - 1758: 4: 0 1779 - 1622: 16: 0 1780 - 1471: 3: 6 1781 - 1844: 5: 0 1782 - 2041: 19: 0 1783 - 1791: 3: 0 1784 - 2129: 8: 0 1785 - 2382: 6: 0 1786 - 2283: 15: 0 __________________________________________________________ tZamen - f. 19257: 2: 6 __________________________________________________________ 1/10 - f. 1925: 14: 3

af competentie pastoreel - f. neant Compententie h[ee]r Kapellaen boven sijne woonste - 198: 0: 0 pensioen Kostereel - 30: 0: 0 reparatien Kerke - 85: 10: 0 322: 8: 0 Jdem huijs pastoreel reparatie huijs h[ee]r Capellaen - 8: 18: 0 __________________________________________________________ reste zuijver - f. 1603: 6: 0

Les frais d'adJudication sont paiés par les locataires - M[émoir]e

test
[achterkant]

art. 13 De l'Etat

Relevé Dimes De Becelaere