Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1870

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-07-1725

Type: Vraag van de bisschop van Brugge [aan de bisschop van Ieper?] om de abt van Zonnebeke te vragen naar zijn redenen om de bevolking van Roeselare een tweede onderpastoor te weigeren

Beschrijving: Brief van bisschop Henricus Josephus van Brugge [aan de bisschop van Ieper?] met de vraag dat deze laatste de abt van Zonnebeke zou inlichten betreffende het feit dat de inwoners van Roeselare de bisschop van Brugge blijven vragen om een tweede onderpastoor. De deken van Roeselare heeft gezegd dat 2 onderpastoors inderdaad noodzakelijk zijn, aangezien de Roeselaarse augustijnen weinig of geen pastorale hulp verlenen. De bisschop zou nu graag de beweegredenen van de abt kennen, om niet in te gaan op dit verzoek.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Si occasio ferat agendi cum Domino Abbate Sonnebecano placeat amabo, Illustrissimae ac Reverendissimae V[estrae] Domini ei dicere, quod Roularienses opportune et importune apud me urgeant ut declarem duos Vicepastores in Pastoratu suo esse necessarios, quod a Domino Decano Christianitatis ibidem petirerim an coram Deo absolute judicet duos Vicepastores illic esse necessarios, et hic mihi affirmative responderit atque succursum P[atrum] Augustinianorum parvi vel nullius ducat. Resolutionem distuli atque ad meam Roularij visitationem At Roularienses morae impatientes urgere non desinunt Dignetur praenominatus Dominus Abbas reflexiones suas aut rationes quas habere dicitur in contrarium mihi tempori submittere Praestolabur desideratissimum Vestrum consor- tium priusquam novas instituam per Dioecesim visitationes, atque totis medullis animiperma- neo

Jllustrissime ac Reverendissime Domine Jllustrissimae ac Reverendissimae V[estrae] Domini Humullissimus et Obseq[uissi]mus Servus Henricus Josephus Episcopus Brugensis

Salutem plurimam adscribo Sacrae Familiae Brugis 14 July 1725