Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1815**

Algemene gegevens

Analytische datum: 14-03-1661

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "1661".

Type: Verklaring dat Pieter de Grutere afziet van eventuele aanspraken op de rente in BRU-AGSB-Z-n1815

Beschrijving: Meester Pieter de Grutere heeft in het bijzijn van de heer Merghelijnck, officiaal van Ieper, tegenover notaris E. vander Donct verklaard dat hij afziet van eventuele aanspraken die hij zou kunnen maken betreffende de rente in BRU-AGSB-Z-n1815.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1815** staat onder BRU-AGSB-Z-n1815*.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

xiiij.e[n] Martij 1661

D'heer en[de] M[eeste]r Pieter de grutere heeft ter p[rese]ntie van mijn heere den Official van Jpre Merghelijnck aen mijn Notaris onderschr[even] v[er]claert af te gaen ende renuncieren aen alsulcke recht van waerhede als hem aen[de] voors[eijde] rente mocht competeren Quod atestor

M[eeste]r E. van[der] donct not[aris] 1661