Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1638B

Algemene gegevens

Analytische datum: 20-07-1558

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "t Lichmesse xvC Lvij" (02/02/1557).

Type: Kwitantie door de ontvanger van de kerk van Beselare aan de abt van Zonnebeke voor de betaling van een jaarlijkse rente

Beschrijving: Passchier Stoorin, ontvanger van de kerk van Beselare, verklaart dat hij van Jan Calin, abt en heer van Zonnebeke, 6 schelling 4 denier parisis ontving van een erfelijke rente.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfaen bij mij passchier stoorin als ontfanghere van de kercke van beselare van heer Jan calin abdt ende heere van Sunnebeke vj s iiii d parisis ter cause van een eerfuelicke Rente siaers strekende vp tgoedt vanden voornomden heere van eenen Jaere verschenen t Lichmesse xv.C Lvij van welcke zes schelle vier penne parisis Jc houde mij te vullen betaelt Jn oorconden mijn handteeckene hier onder ghestelt Desen xx.en van hoymaendt xv.C Lviij

P. Stoorin

test

Sunnebeke besselaere

Diuersche quitantie van een Rentekin van 6 s 4 d ... toebehoorende de kercke van besselaere ten Lasten van t'Clooster van Zunnebeke

dese rente is nu opgheleijt