Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1816

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-07-1717

Type: Koop door Peter Mestdagh van grond te Zonnebeke in naam van en met geld van de abdij

Beschrijving: Peter Mestdagh, bode van de Zaal en kasselrij van Ieper, verklaart dat hij 21 gemeten land met bijbehorende gebouwen in de parochie van Zonnebeke kocht van R. De Grave, die optrad voor het sterfhuis van meester Fran[coi]s Vanden Hende, en van de heren Anné te Gent. Hij deed dit in naam van de abdij van Zonnebeke, met geld dat hem ter hand gesteld werd door de dispensier van die abdij.

Tekst

test
[voorkant]

Den onderschr[even] peter Mestdagh Messagier der zaele en[de] Casselrie van jpre declareert hoe dat hij aenghegaen heeft den coop van een entwintigh ghemeten Lants met de edifitien daer op staende gheleghen op de prochie van sonnebeke jeghens R. de grave agierende ouer tsterfhuijs van d'h[ee]r en[de] m[eeste]re fran[çoi]s van[den] hende en[de] jeghens d'heeren anné tot ghendt voor d'abdie van zonnebeke ende dat hij de pennijn[ghen] coopschadt met conditien daer aen dependerende betaelt heeft met de pennijn[ghen] aen mij onderschreven ter handt ghestelt door den heer ontfanger van[de] selve abdie welcke quittantie overghelevert hebbe met het onderteeckenen deser ghedaen tjpre 25.en julij 1717

P[ieter]e mestagh