Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1850

Algemene gegevens

Analytische datum: 05-08-1729

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "die sexta proximi mensis Septembris hora octaua matutina" (06/09/1729).

Type: Uitnodiging door de bisschop van Brugge aan de tiendenheffers en magistraat van Roeselare om tot een overeenkomst te komen betreffende de noodzaak - of het gebrek eraan - om 2 onderpastoors te hebben in Roeselare

Beschrijving: Henricus Josephus, bisschop van Brugge, werd door de magistraat van Roeselare verzocht om te verklaren dat, ondanks het feit dat de paters-augustijnen te Roeselare de pastoor kunnen bijstaan bij zijn pastorale taken, de stad toch 2 onderpastoors nodig heeft, of kapelanen met zielzorg. De verscheidene partijen (tiendenheffers en magistraat) worden uitgenodigd om op 06/09/1729 te verschijnen in het bisschoppelijk paleis, om tot een vriendschappelijke overeenkomst te komen.

Opmerking: Kopie.

Tekst

[VOORLOPIG]

Gedeelte van

test

Copie du decret de Monseigneur l'Eveque de Bruges

Nos henricus Josephus Episcopus Brugensis requisiti ex parte Magistratus Roullariensis ad dandum declarationem Episcopalem quod praeter assistentium R[everendorum Patrum Augustianorum Conventus dicti oppidi Reverendo Domino pastori ibidem necessarii sint duo vicepastores siue sacellani Curati injungimus partibus siue ijs, quorum interest et per suos respectiue deputatos debite instructos Compariant coram nobis in palatio nostro Episcopali die sexta proximi mensis Septembris hora octaua matutina ad super hoc negotio amico modo conveniendum vel ad nos plene instruendum tam quoad beneficia in Ecclesia parochiali roularii fundata quam quo ad laetera hac in parte attendenda et a dein videndum procedi juxta directionem nostram ita debamus brugis hac quinta augusti 1729

Henricus Josephus Episcopus Brugensis