Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1652*

Algemene gegevens

Analytische datum: 03-10-1777

Type: Verklaring door de baljuw van Beselare dat Corneel Blomme bereid is zijn tabak te laten vertienden

Beschrijving: Baljuw V.R. Vanden Ameele van Beselare verklaart dat hij zich op het verzoek van de ontvanger van de abdij van Zonnebeke [zie BRU-AGSB-Z-n1652] naar het huis van Corneel Blomme te Beselare begaf, en deze in het bijzijn van getuigen verzocht om zijn tabak te laten vertienden (9 planten per 100), waarmee Blomme instemde.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1652* volgt op BRU-AGSB-Z-n1652. // De stukken BRU-AGSB-Z-n1646 t/m n1655 werden met een touwtje aan elkaar gehecht.

Tekst

Gedeelte van
test
[voorkant]

Den onderschreven balliu der prochie ende marquisaet van becelaere relateert bij desen ende ten versoucke van heer ende m[eeste]re Felix Lebleu ontfanger der abdije van Zonnebeke sigh ghetransporteert te hebben ten persoone van Corneel blomme Landtsman woonende

test
[voorkant]

op de prochie van t'selve becelaere ende ter presentie van anneCletus Lemaire ende pieter Lemaire ghetuijgen hier toe aensocht ende t'hun'er presentie gedaen den afvraegh bij t'voorenstaende mandaet versocht welcken blomme heeft ghegeven voor antwoorde dat hij sigh niet en wilt opposeren ende dat hij consenteert datden pachter pijppe soude gaen verthienden sijnen touckback Jn advenante van neghen planten ten honderden aldus gedaen tot becelaere desen 3.en october 1777 ons toorc[onden] ende zijn ond[erteecken]t V.R. Vanden ameele balliu pieter Jacobus Lemere ende HanneCletus