Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1790

Algemene gegevens

Analytische datum: 25-12-1786

Type: Kwitantie door de pastoor van Oostnieuwkerke aan de baljuw van Oostnieuwkerke voor een half jaar pastoorsvergoeding

Beschrijving: F.L. Dufort, pastoor van Oostnieuwkerke, verklaart dat hij van baljuw François De Clercq de som van 40 ponden groten Vlaamse munt ontving, hem toekomend voor een half jaar pastoraat.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1790* staat onder BRU-AGSB-Z-n1790.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Ontfangen van François De Clercq Bailliu tot Oostnieuwkercke de somme van veertigh ponden grooten Vlaemsch Courant gheldt over een half Iaer competentie van mijne pastorie In t'voorseijde Oostnieuwkercke verschijnende heden kerstdagh 25. decembris 1786 toorconden F.L. dufort pastor