Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1791

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-12-1786

Opmerkingen analytische datum: Het stuk is niet gedateerd; de meest recente datum wordt gebruikt als datering. // Bijkomende dateringen: "1777 31. Januarij" (31/01/1777); "1777 22.en Julij" (22/07/1777); "1777 20.en 8bre" (20/10/1777); "1777 31.en xbre" (31/12/1777); "1778 17.en meij" (17/05/1778); "1779 10.en Januarij" (10/01/1779); "1779 12.en maerte" (12/03/1779); "1779 10.en ougst" (10/08/1779); "1780 4.en Januarij" (04/01/1780); "1780 15.en Junij" (15/06/1780); "1780 23 dito" (23/06/1780); "1780 23 8bre" (23/10/1780); "1781 5. februarij" (05/02/1781); "1781 4.en meij" (04/05/1781); "1781 26.en dito" (26/05/1781); "1781 28.en Junij" (28/06/1781); "1781 10.en 9bre" (10/11/1781); "1782 14.en ougst" (14/08/1782); "1782 18.en 8bre" (18/10/1782); "1783 17.en meij" (17/05/1783); "1783 9.en 8bre" (09/10/1783); "1783 3.en 9bre" (03/11/1783); "1784 9.en meij" (09/05/1784); "1784 1.en ougst" (01/08/1784); "1784 22. dito" (22/08/1784); "1785 22. 8bre" (22/10/1785); "1785 17 9bre" (17/11/1785); "1785 28.en dito" (28/11/1785); "1785 6.en xbre" (06/12/1785); "1786 16. Januarij" (16/01/1786); "1786 13 Junij" (13/06/1786); "1786 2. ougst" (02/08/1786); "1786 23. xbre" (23/12/1786); "1786 vj.en xbre" (06/12/1786).

Type: Rekening voor herstellingen aan de refuge van de abdij van Zonnebeke te Ieper + 2 bijbehorende huizen in de periode 1777-1786

Beschrijving: Rekening van herstellingswerken aan de refuge van de abdij van Zonnebeke te Ieper, en van de 2 huizen ernaast, tijdens de jaren 1777-1786. Het totaal van de rekening komt op 1129 gulden 18 stuiver 3 denier.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

[huijsen Ipre]

Reparatien aen de Refugie en de Twee huyzen daer annex

1777 [acquit] 31. Januarij - aen geldhof Timmerman - f. 12: 18: 0 22.en Julij - aen ... Vlaemynck meestere schailledecker - 48: 10: 6 20.en [octo]bre - aen Baes Rossiaen metser - 5: 3: 0 31.en [decem]bre - aen Geldhof Timmerman - 10: 4: 0

1778 [doorstreept] 17.en meij - aen Vidua pottenier glaezemaeker - 1: 8: 0

1779 10.en Januarij - aen geldhof Timmerman - 20: 16: 0 12.en maerte - aen Rossiaen metser - 96: 0: 0 dito - aen den zelven - 5: 5: 6 [Bij acquit] 10.en ougst - aen Sieur Behaegel over pannen en Calk - 3: 14: 0


--------------------------------------------- 197: 11: 0

1780 [Bij acquijt] 4.en Januarij - aen geldhof Timmerman - 20: 0: 0 15.en Junij - aen Vidua postomier[?] glazemaker - 11: 14: 0 dito - aen Vlaemynck schailledecker - 27: 1: 0 dito - aen Delye metser - 12: 14: 0 23 dito - aen geldhof Timmerman - 100: 4: 0 23 [octo]bre - aen Rossiaen metser - 6: 10: 6

1781 5. februarij - aen ramoen Doornijkx Calck en Blauwe steenen - 16: 0: 9


-------------- 391: 15: 3

test

[refugie]

Rap[por]t - 391: 15: 3 4.en meij - aen Vlaemynck schaille decker - 1: 15: 6 26.en dito - aen geldhof Timmerman - 7: 10: 6 28.en Junij - Baes rossiaen metser - 7: 10: 0 10.en [novem]bre - aen Rossiaen metser - 2: 17: 0

1782 14.en ougst - aen Fran[ciscu]s Coman Timmerman - 3: 17: 0 18.en [octo]bre - aen Legour Blecken gote - 1: 15: 0 Idem - aen f. Barbier Lootgieter - 0: 12: 0

1783 17.en meij - aen possonnier glazemaeker - 9: 16: 0 9.en [octo]bre - aen mote Tegeldecker - 15: 19: 3 3.en [novem]bre - aen mote Tegeldecker - 24: 3: 3


------------------------------------------------------ 467: 10: 9

1784 9.en meij - aen Vidua pissionnier glazemaeker - 1: 11: 6 1.en ougst - aen E.F. Delye Baes metser - 7: 2: 0 22. dito - aen Caucan timmerman - 21: 13: 0

1785 22. [octo]bre - aen Vlaemynck Schaille decker - 44: 8: 0 17 [novem]bre - aen Vlaemynck schailledecker - 2: 1: 0 28.en dito - aen Vidua possonier glazemaeker[?] - 15: 1: 0 6.en [decem]bre - aen Laruwiere reparatie agtergevel - 59: 4: 0

1786 16. Januarij - aen Godtschalck Calk en dektegels - 11: 4: 0 13 Junij - aen Caucan Timmerman - 147: 1: 0 2. ougst - aen Vidua pistonnier glazemaker - 14: 5: 0 23. [decem]bre - aen barbier Lootgieter - 3: 10: 0


-------------- 794: 11: 3

test

Rap[por]t - 794: 11: 3 vj.en [decem]bre - aen vidua possonnier glazen...ker over fransche ruijten Te stellen Jn de Sallette refugie 57: 8: 0


-------------- 851: 19: 3 Aen Den Timmerman Calcan - 232: 11: 0 Jtem aenden Selven - 45: 8: 0
-------------- Total - f. 1129: 18: 3 1/10 is - f. 112: 19: 6

Divisie

Voor de Refugie ten gebruijcke vanden heer prelaet ende Religieusen de 2/3 - f. 75: 6: 0 Voor T'huijs gebruijckt door Sieur ninous - 33: 10: 6 Voor T'huijs gebr[uijckt] door Jsabelle schoonaert - 4: 3: 0


------------------------------------------------ de voorseijde - f. 112: 19: 6