Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1713

Algemene gegevens

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "anno 1788"; "anno 1789"; "vanden jaere 1789"; "1788".

Type: Kwitantie door de ontvanger van Beselare aan de ontvanger van de abdij van Zonnebeke voor de pointing op de tienden van de abdij te Beselare

Beschrijving: G. Gilwaert, ontvanger van de parochie en het markizaat van Beselare, verklaart dat hij van de dispensier van de abdij van Zonnebeke de som van 206 pond parisis ontving, voor de pointing van 70 gemeten tiende te Beselare.

Opmerking: Heel wat van het document is doorstreept.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

p[iete]r Cuvelier voor Borge

Extrait der thiendepachters abdije Sonnebeke ontbloot van den jaere 1788 ende 1789 Soo hier naer volght

pointinge 1788 aen 38 stu[ijvers] par gemete Alvooren joseph waignon anno 1788 5 gemeten - 19: 0: 0

gepoint vanden jaere 1789 aen 4 lb: 2 schele parisis par gemete j houck allexandre du val anno 1789 3 gemeten - 12: 6: 0 2 houck joseph pijpe anno 1789 7 gemeten - 28: 14: 0

debet ... 3 houck martinus Vermeersch anno 1789 9 gemeten - 36: 18: 0

4 houck fran[ciscu]s gadeine d'oude anno 1789 7 gemeten - 28: 14: 0

5 houck p[iete]r Sijx anno 1789 8 gemeten - 31: 16: 0

Solvit 6 houck jo[ann]es bap[tis]te La housse anno 1789 elf gemeten - 45: 2: 0

7 houck valentijn nuytten anno 1789 elf gemeten - 45: 2: 0

8 houcken fran[ciscu]s gadeine anno 1789 9 gemeten - 36: 18: 0

+ 9 houck p[iete]r Sole anno 1789 tot 5 gemeten 20: 10: 0


------------------------------------------------ lb 306: 0: 0

flo[rijnen] 153: 0: 0

Den onderschreven ontfanger Der prochie op de marqiszaet van Becelaere Kent Bij Dese ontfangen te hebben van mijn heere den Dispensier van Sonnebeke de Somme van 306 ponden parisis dit over de pointinge van 70 gemeten tiende in Becelaere medeBegrepen 19 lb over restant joseph Wagnon 1788

G. Gilwaert