Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1714

Algemene gegevens

Analytische datum: 08-07-1790

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "den 6.en julij 1789" (06/07/1789).

Type: Borgstelling door Pieter Joannes Cuvelier tegenover Martin Verkamer voor het bedrag dat Pieter Zoole de abdij van Zonnebeke nog schuldig is voor de pacht van de Geluveld-Hoek-tiende te Beselare

Beschrijving: Pieter Joannes Cuvelier (landbouwer te Beselare) verklaart aan Martin Verkamer (ook landbouwer te Beselare), die zich borgstelde voor Pieter Zoole (pachter van de Geluveld-Hoek-tiende van de abdij van Zonnebeke te Beselare), dat hij zich garant stelt voor het bedrag dat Zoole nog schuldig is aan de abdij.

Tekst

[VOORLOPIG]

test

Den onderschreven pieter joannes Cuvelier landsman ter prochie van Becelaere den Welcken verklaert zoo hij doet bij dezen te garranderen den persoon van martin Verkamer ook landsman binnen deze prochie over de borgtogte die hij Verkamer gepresteert heeft over pieter Zoole pagter van eenen houk thiende in becelaere genaemt den geluvelt houk Competerende d'abdije van zonnebeke bij dito Zoole publicq gepacht den 6.en julij 1789 Jmmers over 't gonne dito zoole nog schuldig ende ten agteren gebleven is aen de gezeide abdije renoncerende hij Cuvelier aen al het gonne hier aen zoude Contrarieren actum ande aldus gedaen binnen becelaere Dezen agsten Julij 1790 toorconden

present Bayart

't marcq van pieter joes. Cuvelier sus[tiner]ende niet te Connen schrijven