Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1675

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-05-1725

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "ten jaere 1723".

Type: Verklaring door de pastoor en deken van Roeselare betreffende het aantal (non-)communicanten en de uitgestrektheid van de parochie van Roeselare

Beschrijving: Norbertus de La Salle, pastoor en deken van christenheid van Roeselare, verklaart dat hij in 1723 in Roeselare-Buiten 1265 communicanten, en 479 non-communicanten had. In Roeselare-Binnen waren er 1711 communicanten, en 543 non-communicanten. Samengeteld waren er dus 1976 communicanten, en 1022 non-communicanten. De kinderen die hun Eerste Communie zouden doen, werden niet meegeteld; jaarlijks zijn dat er een honderdtal. De parochie strekt zich langs de zuidwestkant verder dan een uur uit.

Tekst

test

Den onderschreven Certifieert bij desen ghevonden te hebben in sijne retrouve ten jaere 1723 vande communicanten en non communicanten soo binnen als buijtten Rousselaere eerst de Communicanten van Buijtten beloopende twalf hondert vijfensestigh ende de non Communicanten tot vierhondert neghen en tseventigh ende van binnen een duijst sevenhonder[t] elfue ende non communicanten tot vijfhondert drij en vertigh te saemen de communicanten 1976 ende non communicanten 1022 sonder de kinderen vande eerste Communie ordinaire beloopende tot een hondert jaerelijckx welcken nombre jaerelickx vermeerdert Certifieerende voorder d'extendue vande prochie te weten vanden cant vanden suijtwesten te strecken over de ure [doorstreept: was] [doorstreept: onderteekent daete] in teeken der waerheijt [doorstreept: daete] [doorstreept: den] was onderteekent daete den 4 meije 1725 norbertus de La Salle Pastor Decanus rollarii