Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1676

Algemene gegevens

Analytische datum: 04-01-1725

Type: Verzoek door de bisschop van Brugge aan de abt van Zonnebeke om zijn mening te geven betreffende een verzoekschrift i.v.m. de vestiging van de augustijnen te Roeselare

Beschrijving: Henricus Josephus, bisschop van Brugge, verklaart dat hij een verzoekschrift ontvangen heeft, waarover hij de deken van de christenheid van Roeselare al geraadpleegd heeft, maar aangezien de abt van Zonnebeke ook betrokken partij is, vraagt de bisschop ook diens mening. De kwestie betreft de toelating voor de augustijnen om zich te Roeselare te vestigen.

Opmerking: BRU-AGSB-Z-n1853 en BRU-AGSB-Z-n1676 bevatten dezelfde tekst; mogelijk is één van deze documenten een afschrift van het andere.

Tekst

test
[voorkant]

Amplissime Domine

Oblatus nobis fuit acclusus libellus, super quo judicium R[everen]di adm[odum] D[omi]ni Decani nostri petivimus quod dictum libellum veritate praeter propter niti annunciat sed quia A[mplitudi]nis V[est]rae interest quae forte novit P[atres] Augustianos eum in finem forte admissos Roularij aut alia posset motiva in favorem Abbatiae suae suggerere rogamus Eam ut quamprimum dignetur judicium suum ratiocina- tum ut vocant nobis submittere cum accluso libello Jnterea annum quem auspicamur A V[est]rae apprecantes omnibus votis suis completum toto animo subscribimur

Amplissime Domine

A[mplitudinis] V[estrae] Humillimus Servus Henricus Josephus Episcopus Brugensis

Brugis 4. Jan[ua]rij 1725