Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1677

Algemene gegevens

Analytische datum: 23-01-1727

Type: Weigering door de bisschop van Brugge aan de abt van Zonnebeke om Joannes Baptista De Vos aan te stellen als kapelaan van bepaalde kapelanijen te Roeselare

Beschrijving: Brief van bisschop Henricus Josephus van Brugge aan de abt van Zonnebeke, waarin de bisschop tot zijn spijt moet meedelen dat hij Joannes Baptista De Vos, verwant van de abt, niet kan aanstellen als kapelaan van de kapelanijen die wijlen Gregorius Willaert bediende, omdat reguliere beneficies door regulieren ingevuld moeten worden, en seculiere door seculiere geestelijken.

Tekst

test
[voorkant]

Amplissime Domine

Pro pijs auspicatissimisque votis quibus A V[est]ra me dignatur occasione nascentis hujus anni gratias perago immortales et paria Ei intimis animi medullis refundo atque omni gaudio me affectum agnosco quod vota Vestra pro sublevamine parentis subditi V[est]ri Joannis bap[tis]tae De Vos jam praevenerim Concessi enim ipsi deservituram Capellaniarum quibus D[ominu]s Gregorius Willaert piae memoriae deservivit Jnstitutionem dare non potui cum beneficia uti regularia regularibus ita secularia secularibus conferenda

test
[voorkant]

sint prout novit A V[est]ra Jnterim cum ijsdem fructurus sit fructibus quibus gavisus fuit defunctus pietas ejus in parentem in quem collimat scopum pari modo attinget et attingam ego satagens omni occasione effectu demonstrare quod revera sim tot animo

Amplissime Domine

A V[estr]ae Humillimus Servus Henricus Josephus Episcopus Brugensis

Brugis 23 Jan[ua]rij 1727

test
[achterkant]

brieven vanden heer bischop van brugghe ende van heer vos nopende sijne capellanien tot rousselre item eenen nullius momenti van wijlent mijn heer du boissont voor desen cappelaaen van roussela[re]