Niet ingelogd - Inloggen
Bekijk geschiedenis

BRU-AGSB-Z-n1642

Algemene gegevens

Analytische datum: 16-12-1778

Opmerkingen analytische datum: Bijkomende datering: "van den 6 deser" (06/12/1778).

Type: Brief van procureur De Vinck [aan raadspensionaris Vermeersch] betreffende een akte van een proces waarbij de abt van Zonnebeke betrokken is

Beschrijving: Brief van procureur C.V. De Vinck aan zijn neef, [raadspensionaris Vermeersch te Ieper], met daarbij de originele akte van een proces waarbij de abt van Zonnebeke betrokken is.

Tekst

test
[voorkant]

Gend 16 [octo]bre 1778

Mijnheer [ende] Cousijn

hebbe ontfangen d'Eere Van VE[deles] missive van den 6 deser ende ingevolge vanwelcke hier nevens Comt de originele Acte Libellie voorden Heere prelaet Van Zonnebeke dewelcke ick maer op hedent naer menighvuldige gedaen Sollicitatien ter greffie vanden hove en hebbe [woord doorstreept] Connen beCommen ende mits Den betrockenen alhier heift procureur in judicio soo sal ick volgens s'tijt[?] de Costen Libelleren ende het Jmport van Diere volgens het versouk van den selven procureur van hem te Kennen geven die alhier wesende betaelt sal ick met occasie de stucken van dit vervolgh oock overleveren blijve met veel respect naer ordinaire groetenisse Mijnheer [ende] Cousijn

VE[deles] ootmoedegen ende onderdaenigen Dienaer

C.V. De Vinck 1778 P[rocurato]r